none
Como Valído en C# solo letras en aplicación de consola(.NET Framework)? RRS feed

Todas las respuestas

 • Hola intenta con esto

  class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        string Cdena = "";
        
        ConsoleKeyInfo input;
        do
        {
          input = Console.ReadKey();
          if (input.Key >= ConsoleKey.A && input.Key < ConsoleKey.Z || input.Key== ConsoleKey.Z)
          {
            Cdena = Cdena + input.KeyChar;
          }
          else if(input.Key== ConsoleKey.Enter)
          {
            Console.WriteLine("");          
            Console.WriteLine(Cdena);
            break;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Error Solo Letras ");
            break;
          }
        } while (true);
        Console.ReadKey();
      }
    }


  miércoles, 6 de marzo de 2019 3:28