none
Como pasar mas de 1 parámetro dando solo un click en un boton RRS feed

 • Pregunta

 • Hola que tal estoy intentando pasar 3 variables  string  con un boton para poder usarlas en otra pantalla como puedo pasar mas de una si use la propiedad TAG?

  XAML:

  <Button Content="Ver Más" Tag="{Binding Imagen}" Height="70" HorizontalAlignment="Left" Name="button_More" VerticalAlignment="Center" Width="200" Click="button_More_Click"/>

  Metodo que uso:

   private void button_More_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

          {

              Button button_More = sender as Button;

              if (button_More != null)

              {

                  if (button_More.Tag != null)

                  {

                      Imagen = button_More.Tag.ToString();

                  }

              }

  }

   

  lunes, 22 de agosto de 2011 20:19

Todas las respuestas