none
I got error in line 92 but I dont know ehere is problem RRS feed

 • Question

 • namespace TextAdventura
  {
      class Program
      {
          static void Main(string[] args)
          {
              gametitle();
          }
          public static void gametitle()
          {
              Console.WriteLine("Vítej v moji hře, Potníku");
              Console.WriteLine("Poživej čísla- příklad: zvol bud 1/2/3");
              Console.WriteLine("Hod pazour na klávesu 'Enter' pro vstup do Mistického světa");
              Console.ReadLine();
              Console.Clear();
              first();
          }
          public static void first()
          {
              string choice;
              Console.WriteLine("Probuduil si se s strašnou bolestí Hlavy, bůh ví kde.");
              Console.WriteLine("Co budeš dělat?");
              Console.WriteLine("1. Rozhlédnu se a zjistím kde jsem.");
              Console.WriteLine("2. Budu křičet: 'Chci maminku.'");
              Console.WriteLine("3. Budu se snažit usnout.");
              Console.Write("Choice: ");
              choice = Console.ReadLine().ToLower();
              Console.Clear();
              switch (choice)
              {
                  case "1":
                      {
                          Console.WriteLine("Rozhlédl si se a zjistil jsi že jsi na opuštěné lodi.");
                          Console.WriteLine("Je tady s tebou ješte dalších 5 lidí.");
                          Console.WriteLine("Od nich si zjistil že vás přepadli a unesli.");
                          Console.ReadLine();
                          second();
                          break;
                      }
                  case "2":
                      {
                          Console.WriteLine("Ostatní lidé si toho všimli a začali se ti smát.");
                          Console.WriteLine("Za chvíli přišli bachaři a zmlátili tě.");
                          Console.WriteLine("Zmáčkni 'Enter' pro pokračování.");
                          Console.ReadLine();
                          gameover();
                          break;
                      }
                  case "3":
                      {
                          Console.WriteLine("Snažil jsi se usnout a na chvíli se ti to povedlo.");
                          Console.WriteLine("Poté co jsi vstal tak jsi udělal 1. možnost.");
                          Console.WriteLine("Rozhlédl si se a zjistil jsi že jsi na opuštěné lodi.");
                          Console.WriteLine("Je tady s tebou ješte dalších 5 lidí.");
                          Console.WriteLine("Od nich si zjistil že vás přepadli a unesli.");
                          Console.ReadLine();
                          second();
                          break;
                      }
              }
          }
          public static void second()
          {
              Random rnd = new Random();
              string[] secOptions = { "Na lodi sloužíš již 5tý týden a hledáš cestu pryč. \nNašel jsi již nějaké možnosti ale.....",
              "Potkal jsi tady již dost dovných cápků a fakt chceš z týhle díry vypadnout"};
              int randomNumer = rnd.Next(0, 3);
              string secText = secOptions[randomNumer];
              string secChoice;
              Console.WriteLine(secText);
              Console.WriteLine("Chceš Skusit utéct když zakotvíte na pobřeží Indie?",
                  "Nebo žít navždy na téhle darebné lodi?. Ano nebo Ne?");
              Console.Write("Choice: ");
              secChoice = Console.ReadLine().ToLower();
              if (secChoice == "Ano" || secChoice == "ano") ;
              {
                  third();
              }
              else if (secChoice == "Ne" || secChoice == "ne") ;
              {
                  Console.WriteLine("Kapitán se dozvěděl o tom že chceš zdrhnout a tak tě předhodil žralokům.");
                  Console.WriteLine("Zmáčkni 'Enter' a pokračuj");
              }
          }
          public static void third()
          {
          }
          public static void four()
          {
          }
          public static void five()
          {
          }
          public static void gameover()
          {
          }
          public static void youwin()
          {
          }
      }
  }
  Sunday, September 29, 2019 10:11 AM

All replies

 • This forum is for Expression Web.  Are you using Expression Web?   (It is unusual to use Expression Web with a site that has significant code-behind files.)

  Regardless of which forum you should be posting this to, no one can help without knowing which specific line causes the error (line number 92 of the code you posted is just a "{"), and what the actual error was.


  Kathleen Wilber
  BrightWillow - Asp.Net Applications


  • Edited by KathyW2 Sunday, September 29, 2019 5:36 PM
  Sunday, September 29, 2019 5:36 PM