locked
Invalid ViewSate RRS feed

 • Question

 • User993224490 posted

  I am getting following error lots of time in a day

  Invalid viewstate. Client IP: 89.145.108.202 Port: 33160 Referer: Path: / User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) ViewState: /wEPDwUENTM4MQ9kFgJmD2QWAmYPZBYCZg9kFgICARBkZBYEAiUPZBYCZg9kFgJmDxYCHgdWaXNpYmxlaGQCKw9kFgJmDw8WAh4KaXNzdWVQYWdlczKPEQABAAAA/////wEAAAAAAAAADAIAAABIQXBwX0NvZGUua2hud3J5dDYsIFZlcnNpb249MC4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBAEAAAB5U3lzdGVtLkNvbGxlY3Rpb25zLkdlbmVyaWMuTGlzdGAxW1tJc3N1ZU1vZGVsLCBBcHBfQ29kZS5raG53cnl0NiwgVmVyc2lvbj0wLjAuMC4wLCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPW51bGxdXQMAAAAGX2l0ZW1zBV9zaXplCF92ZXJzaW9uBAAADElzc3VlTW9kZWxbXQIAAAAICAkDAAAAFAAAABQAAAAHAwAAAAABAAAAIAAAAAQKSXNzdWVNb2RlbAIAAAAJBAAAAAkFAAAACQYAAAAJBwAAAAkIAAAACQkAAAAJCgAAAAkLAAAACQwAAAAJDQAAAAkOAAAACQ8AAAAJEAAAAAkRAAAACRIAAAAJEwAAAAkUAAAACRUAAAAJFgAAAAkXAAAADQwFBAAAAApJc3N1ZU1vZGVsAwAAABM8SWQ a19fQmFja2luZ0ZpZWxkFjxWYWx1ZT5rX19CYWNraW5nRmllbGQYPFBhZ2VVcmw a19fQmFja2luZ0ZpZWxkAAEBCAIAAAAPAAAABhgAAAANQnVzaW5lc3MgQ2FzZQYZAAAALS90aGUtaXNzdWVzL2Z1bm...
  Full Stack Trace :
  System.Web.HttpException (0x80004005): The state information is invalid for this page and might be corrupted. ---> System.Web.UI.ViewStateException: Invalid viewstate. Client IP: 89.145.108.202 Port: 33160 Referer: Path: / User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) ViewState: /wEPDwUENTM4MQ9kFgJmD2QWAmYPZBYCZg9kFgICARBkZBYEAiUPZBYCZg9kFgJmDxYCHgdWaXNpYmxlaGQCKw9kFgJmDw8WAh4KaXNzdWVQYWdlczKPEQABAAAA/////wEAAAAAAAAADAIAAABIQXBwX0NvZGUua2hud3J5dDYsIFZlcnNpb249MC4wLjAuMCwgQ3VsdHVyZT1uZXV0cmFsLCBQdWJsaWNLZXlUb2tlbj1udWxsBAEAAAB5U3lzdGVtLkNvbGxlY3Rpb25zLkdlbmVyaWMuTGlzdGAxW1tJc3N1ZU1vZGVsLCBBcHBfQ29kZS5raG53cnl0NiwgVmVyc2lvbj0wLjAuMC4wLCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPW51bGxdXQMAAAAGX2l0ZW1zBV9zaXplCF92ZXJzaW9uBAAADElzc3VlTW9kZWxbXQIAAAAICAkDAAAAFAAAABQAAAAHAwAAAAABAAAAIAAAAAQKSXNzdWVNb2RlbAIAAAAJBAAAAAkFAAAACQYAAAAJBwAAAAkIAAAACQkAAAAJCgAAAAkLAAAACQwAAAAJDQAAAAkOAAAACQ8AAAAJEAAAAAkRAAAACRIAAAAJEwAAAAkUAAAACRUAAAAJFgAAAAkXAAAADQwFBAAAAApJc3N1ZU1vZGVsAwAAABM8SWQ a19fQmFja2luZ0ZpZWxkFjxWYWx1ZT5rX19CYWNraW5nRmllbGQYPFBhZ2VVcmw a19fQmFja2luZ0ZpZWxkAAEBCAIAAAAPAAAABhgAAAANQnVzaW5lc3MgQ2FzZQYZAAAALS90aGUtaXNzdWVzL2Z1bm... ---> System.FormatException: Invalid length for a Base-64 char array or string. at System.Convert.FromBase64_Decode(Char* startInputPtr, Int32 inputLength, Byte* startDestPtr, Int32 destLength) at System.Convert.FromBase64CharPtr(Char* inputPtr, Int32 inputLength) at System.Convert.FromBase64String(String s) at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString, Purpose purpose) at System.Web.UI.ObjectStateFormatter.System.Web.UI.IStateFormatter2.Deserialize(String serializedState, Purpose purpose) at System.Web.UI.Util.DeserializeWithAssert(IStateFormatter2 formatter, String serializedState, Purpose purpose) at System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() --- End of inner exception stack trace --- at System.Web.UI.ViewStateException.ThrowError(Exception inner, String persistedState, String errorPageMessage, Boolean macValidationError) at System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() at System.Web.UI.Page.LoadPageStateFromPersistenceMedium() at System.Web.UI.Page.LoadAllState() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.default_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) in c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\ca08f727\71f982bd\App_Web_default.aspx.cdcab7d2.xg4k6l8s.0.cs:line 0 at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

  In Web.config file I already used 

  <machineKey validationKey="Mymatchinekey" decryptionKey="decryptionKey" validation="SHA1" decryption="AES" />

  And 

   <pages enableEventValidation="false" enableViewStateMac="false" maxPageStateFieldLength="80000" viewStateEncryptionMode="Never" enableViewState="true" validateRequest="false">

  But no luck

  My site is live now but still I am getting this error. Please advise

  Thanks in advance

  Ganesh

  Thursday, September 10, 2015 6:32 AM

All replies