locked
How to define the Path of a txt File on remote Server, and how to write on it/how to read from it programmatically. RRS feed

 • Question

 • User-486974169 posted

  Merhaba,

  Web için Microsoft Visual Studio Express 2013 programı içinde, Visual Basic ile oluşturulmuş dosya sistemi bir sitem var.

  Site hosting firmasının serverinde sorunsuz çalışıyor.

  Kullanıcıların isterlerse, kendi değişken seçimlerine bağlı olarak siteye yaptırdıkları Matemetik işlemler sonucunda ortaya çıkan bazı değerleri sitenin kök dizininde bulunan Result.txt isimli dosyaya, yazdırmak ve yazdıklarını kendi bilgisayarlarında görüntülemeleri için aşağıdaki code ları kullandım:

   Class1.vb içinde:

   

  My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:\Users\kişi adı\Documents\site adı\Result.txt", vbNewLine & " MALZEME 2- " & Random_Say_Malzeme_2 & "; ( " & aa & " - " & bb & " - " & cc & ")", True)

  Result_2.aspx.vb içinde:

  Dim fs As FileStream = FileStream(SiteMapPath("~\Result.txt", ""))

  Dim FILE_NAME As String = "C:\Users\kişi adı\Documents\sits adı\Result.txt"

  Dim objReader As New System.IO.StreamReader(FILE_NAME)

         

  TextBoxSONUC.Text = objReader.ReadToEnd

         

   objReader.Close()

   

  Bu çözüm, site dosyalarını oluşturduğum bilgisayarımda doğal olarak güzel çalıştı, fakat kullanıcıların tarafında çalışmadı.

   

  Sebebini anladım ve code ları birçok kere değiştirdim fakat başaramadım. En sonki code larım aşağıdadır

  Class1.vb içinde:

  Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder()

   

  sb.AppendLine(" MALZEME 2- " & Random_Say_Malzeme_2 & "; ( " & aa & " - " & bb & " - " & cc & ")")

   

  Using outfile As StreamWriter = New StreamWriter("../Result.txt")

  outfile.Write(sb.ToString())

  End Using

   

  Hosting Serverdeki Result.txt dosyasına nasıl ulaşacağımı, nasıl yazıp-okuyacağımı gösterirseniz minnetdar olurum.

  Thursday, December 31, 2015 1:50 PM

Answers

 • User753101303 posted

  Hi,

  You'll likely have better support if you keep using English in the body in addition to the title ;-)

  For now my understanding is that you are trying to read a client side file directly from a web site which is not possible. You can read a file form a network share (but it needs to be configured properly first).

  So if you want to read a client side file, the user will have to upload this file to your web app (ie given so to speak its consent to which files your web site can read).

  • Marked as answer by Anonymous Thursday, October 7, 2021 12:00 AM
  Thursday, December 31, 2015 2:05 PM