locked
Windows Phone SDK 8.0 in Windows 7 - errors when compile RRS feed

 • Question

 • Hello, i'm happy user Windows 7 and i'm trying to install Windows Phone SDK 8.0 on this system. I readed something about it and i do what is writed in this link: tnij.us/tXs. But in simple default app i have this errors:

  Warning    1    The "CompileXaml" task failed unexpectedly.
  System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu 'XamlServicesWP, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.
  File name: 'XamlServicesWP, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a'
     at Microsoft.Silverlight.Build.Tasks.CompileXaml.GenerateCode(ITaskItem item, Boolean isApplication)
     at Microsoft.Silverlight.Build.Tasks.CompileXaml.Execute()
     at Microsoft.Build.Framework.ITask.Execute()
     at Microsoft.Build.BackEnd.TaskExecutionHost.Microsoft.Build.BackEnd.ITaskExecutionHost.Execute()
     at Microsoft.Build.BackEnd.TaskBuilder.<ExecuteInstantiatedTask>d__20.MoveNext()

  OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.
  Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.
  Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.
  Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
      TestPhoneApp
  Error    2    The name "LocalizedStrings" does not exist in the namespace "clr-namespace:TestPhoneApp".    C:\Users\dell\documents\visual studio 2012\Projects\TestPhoneApp\TestPhoneApp\App.xaml    1    1    TestPhoneApp


  What can i do to work with Windows Phone SDK 8.0 in my system?

  Sunday, December 21, 2014 3:53 PM

Answers

 • You need to have windows 8 to develop for windows phone 8.  Sorry there is no way around this
  • Marked as answer by ventaquil Sunday, December 21, 2014 4:14 PM
  Sunday, December 21, 2014 3:56 PM

All replies

 • You need to have windows 8 to develop for windows phone 8.  Sorry there is no way around this
  • Marked as answer by ventaquil Sunday, December 21, 2014 4:14 PM
  Sunday, December 21, 2014 3:56 PM
 • When i am a student, can i download Win8 from DreamSpark for commercial use? For example when i develop payable apps.
  • Edited by ventaquil Sunday, December 21, 2014 4:14 PM
  Sunday, December 21, 2014 4:02 PM