locked
Runtime Error mscorlib.dll (?) RRS feed

 • Question

 • Hello,

  i've got problem with starting a game. Here is description:

   

   

  Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

  zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

   

   

  ************** Tekst wyjątku **************
  
  System.AccessViolationException: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona.
  
     w fifasetup_csharp.GameSettingsForm.GetInputMapperRW(IntPtr inputManager, String controllerName)
  
     w fifasetup_csharp.GameSettingsForm.FillControllerTabsWithDefaults(String controllerName, Boolean iskeyboard)
  
     w fifasetup_csharp.GameSettingsForm..ctor()
  
     w fifasetup_csharp.StartingForm.GameSettingsButton_Click(Object sender, EventArgs e)
  
     w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  
     w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  
     w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  
     w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  
     w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  
     w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  
     w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  
     w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  
     w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  
     w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  
  
  
  
  
  ************** Zestawy załadowane **************
  
  mscorlib
  
      Wersja zestawu: 2.0.0.0
  
      Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  
  ----------------------------------------
  
  mscorlib.resources
  
      Wersja zestawu: 2.0.0.0
  
      Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  
  ----------------------------------------
  
  fifaconfig
  
      Wersja zestawu: 1.0.0.0
  
      Wersja Win32: 1.0.0.0
  
      CodeBase: file:///E:/Program%20Files/EA%20Sports/FIFA%2011/Game/fifasetup/fifaconfig.exe
  
  ----------------------------------------
  
  System
  
      Wersja zestawu: 2.0.0.0
  
      Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  
  ----------------------------------------
  
  System.Windows.Forms
  
      Wersja zestawu: 2.0.0.0
  
      Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  
  ----------------------------------------
  
  System.Drawing
  
      Wersja zestawu: 2.0.0.0
  
      Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  
  ----------------------------------------
  
  fifaconfig.resources
  
      Wersja zestawu: 1.0.0.0
  
      Wersja Win32: 1.0.0.0
  
      CodeBase: file:///E:/Program%20Files/EA%20Sports/FIFA%2011/Game/fifasetup/pl-PL/fifaconfig.resources.DLL
  
  ----------------------------------------
  
  System.Xml
  
      Wersja zestawu: 2.0.0.0
  
      Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  
  ----------------------------------------
  
  System.Windows.Forms.resources
  
      Wersja zestawu: 2.0.0.0
  
      Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  
  ----------------------------------------
  
  
  
  ************** Debugowanie w trybie JIT **************
  
  Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
  
  aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
  
  wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
  
  Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
  
  debugowaniem.
  
  
  
  Na przykład:
  
  
  
  <configuration>
  
      <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  
  </configuration>
  
  
  
  Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
  
  są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
  
  i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
  
  

   

  How can I fix it?

   

  I have this in Event Viewer:

   

  Pakiet błędów 1393640441, typ 5

  Nazwa zdarzenia: CLR20r3

  Odpowiedź: Niedostępny

  Identyfikator pliku Cab: 0

   

  Sygnatura problemu:

  P1: fifaconfig.exe

  P2: 1.0.0.0

  P3: 4c72d597

  P4: fifaconfig

  P5: 1.0.0.0

  P6: 4c72d597

  P7: 13e

  P8: 0

  P9: System.NullReferenceException

  P10: 

   

   

  Wednesday, December 22, 2010 6:30 PM

Answers

 • You didn't say whether this is a game you wrote or not.  If not you, contact the developer as this forum is not for end users.

  If you are the developer, then this is probably a P/Invoke problem in the GetInputMapperRW method.  You have not provided the code for this.  That being said, be aware that this kind of error could be caused by corruption that happened somewhere else at a point in time before the actual method in question right now.

   

  • Marked as answer by eryang Monday, December 27, 2010 10:05 AM
  Thursday, December 23, 2010 1:43 AM