none
Jak se vypočítá vzdálenost ve 3D? RRS feed

  • Dotaz

  •  Jak se vypočítá vzdálenost ve 3D od bodu kde stojí hráč k bodu předmětu ? Dá se použít  vzorec s Pythagorovi věty
      c = √a2 + b2  ? Nebo jinak?

    Děkuji Pavel

    sobota 8. února 2020 15:06

Odpovědi