none
Správa souborů pomocí komponenty web browser

  Dotaz

 • Dobrý den,

  Chtěl bych si vytvořit správce souborů v jazyce C# pomocí komponenty web browser. Soubory a složky se mi podařilo v komponentě web browser zobrazit ale já bych potřeboval nějaký kod k tomu abych když ve web browseru vyberu nějaký soubor nebo složku abych je mohl vymazat nebo zjistit jejich vlastnosti.

  Představoval bych si to následovně.

  1.Vyberu soubor nebo složku

  2.cesta k vybranému souboru se mi uloží do proměnné

  3.na základě cesty z proměnné provedu provedu smazání nebo jinou úlohu

  současný kod je:

  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;

  namespace FileManager
  {
      public partial class Form1 : Form
      {
          public Form1()
          {
              InitializeComponent();
          }

          private void reloaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
          {

          }

          private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
          {
              if (folderBrowserDialog1.ShowDialog()==DialogResult.OK)
              {
                  webBrowser1.Url = new Uri(folderBrowserDialog1.SelectedPath);
              }
          }

          private void webBrowser1_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
          {
              toolStripTextBox1.Text = webBrowser1.Url.ToString();
          }

          private void backToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              webBrowser1.GoBack();
          }

          private void forwardToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              webBrowser1.GoForward();
          }
      }
  }


  úterý 5. září 2017 9:45

Odpovědi

 • Pro práci se soubory použijte třídu System.IO.File, např.

  File.Delete(path);

  File.Move(...)

  atp.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP.NET/IIS, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz

  středa 20. září 2017 21:54
  Moderátor

Všechny reakce

 • Pro práci se soubory použijte třídu System.IO.File, např.

  File.Delete(path);

  File.Move(...)

  atp.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP.NET/IIS, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz

  středa 20. září 2017 21:54
  Moderátor
 • To už vím ale já potřebuju získat ten path vybráním položky ve web browseru
  středa 18. října 2017 17:18
 • WebBrowser je control pro zobrazení webové stránky - HTML obsahu. Jaký HTML obsah v něm zobrazujete? Máte stránku/webovou aplikaci, která vám renderuje procházení diskových složek do HTML? Řešil bych pak mazání na úrovni té webové aplikace, ne na úrovni hostujícího procesu webového koukátka (WebBrowseru).

  ...nebo se ztrácím, co to vlastně řešite.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP.NET/IIS, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz

  středa 18. října 2017 23:27
  Moderátor
 • Já to chci na úrovni hostujícího procesu webového koukátka. Tak jsem to myslel


  pátek 20. října 2017 18:51