none
Uložení obrázku z displeje jako souboru *.jpg ve Visual Basic 10 RRS feed

 • Dotaz

 • Použil jsem ve VB 10 (Windows 10) příklad uváděný pro VB5

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
          If Not System.Windows.Forms.Clipboard.GetDataObject() Is Nothing Then
              Dim oDataObj As IDataObject = System.Windows.Forms.Clipboard.GetDataObject()
              If oDataObj.GetDataPresent(System.Windows.Forms.DataFormats.Bitmap) Then
                  Dim oImgObj As System.Drawing.Image = oDataObj.GetData(DataFormats.Bitmap, True)
                  'To Save as Bitmap
                  oImgObj.Save("c:\Test.bmp", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
                  'To Save as Jpeg
                  oImgObj.Save("c:\Test.jpeg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
                  'To Save as Gif
                  oImgObj.Save("c:\Test.gif", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Gif)
              End If
          End If
      End Sub

  Build proběhl bez chyby, při Debugging na všech řádcích vlastního uložení (oImgObj.Save…) byla ohlášena chyba 

                            V rozhraní GDI+ došlo k obecné chybě.

  Ani explicitní import System.Windows.Forms.Clipboard nepomohl.

  Prosím o radu.

  středa 1. srpna 2018 10:28