none
Create VIEW directly in the .dbml file RRS feed

 • Dotaz

 • Hey!
  I'd like to ask if it is somehow possible to create view in the .dbml file. I cannot create this view directly in the database.
  I tried to search it on the web but I wasn't successful, maybe I used incorrect keywords, I don't know ...

  Thanks in advance
  Stana
  čtvrtek 30. července 2009 9:50

Odpovědi

 • Předpokládám českou/slovenskou národnost pisatele, proto odpovídám česky:

  Objektově-relační mapovací vrstva LINQ to SQL bohužel nepodporuje ad hoc formulaci výběrových dotazů, která by byla součástí mapovacích informací. Jedinou možností je v tomto případě přeformulovat původní nativní SQL dotaz, který měl tvořit pohled (view) do podoby dotazu na bázi mechanismu LINQ, což je však možné pouze tehdy, pokud takový nativní dotaz využívá pouze funkčnosti jazyka SQL, pro níž existuje alternativa v podobě operátorů vrstvy LINQ to SQL.

  Michal Jakubec
  čtvrtek 4. března 2010 18:15