none
WebRequest a static metoda - dotaz na thread safe

  Dotaz

 • Dobrý den,
  mám takový začátečnický dotaz. Na ASPX stránce mám v Page_Load() zhruba následující volání:
  ===================
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.Append(Dokument.VratData());
  ===================

  VratData() vypadá zjednodušeně následovně:
  ===================
  public class Dokument
  {
   public static string VratData()
   {
                  HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("url...");
                  HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)req.GetResponse());
                  return response.GetResponseStream().Read ....
  }
  ===================
  Kód funguje OK (tenhle je zjednodušený, bez ošetření chyb, dispose apod.). Nevím ale, jestli je to thread safe - co se stane, když bude VratData() volat v jeden okamžik více requestů. U webRequest se píše: "Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe". Jenže si lámu hlavu, co s tím provede to, že to mám ve statické metodě :-(.
  Kamil
  pondělí 6. dubna 2009 13:45

Odpovědi

 • Dobrý den,
  nebojte, ty thready vám nic nesdílejí, každé volání VratData() je autonomní a tak jste thread-safe.
  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  středa 8. dubna 2009 12:12
  Moderátor

Všechny reakce