none
VBA kód nefunguje v Office 2011 pro MAC

  Dotaz

 • Ahoj,

  níže přiložený kód pracuje bezvadně na Office pro WINDOWS XP, 7 i Vista. Bohužel bez zjevné příčiny nefunguje na Office 2011 pro MAC. Kód je přerušen na prvním .clearcontents command, pokud je to označeno jako  "comment", je kód přerušen na dalším řádku. Budu rád za případné rady či doporučení, jak upravit, aby fungovalo, jak má i na Office 2011, stejně jako na Windows. 

  Díky,

  Mirek Matyáš

  Private Sub button_hra2_Click()
  Dim pokus As Control
  
  pocet_raf = ZAKLAD!text_raf.Value
  pocet_zel = ZAKLAD!text_zel.Value
  
  Range("LV1KOLO!a3:aa1000").ClearContents
  Range("LV2KOLO!a3:aa1000").ClearContents
  Range("LV3KOLO!a3:aa1000").ClearContents
  
   Range("HRA1KOLO!A16:A50").ClearContents
   Range("HRA1KOLO!I16:I50").ClearContents
   Range("HRA2KOLO!A16:A50").ClearContents
   Range("HRA2KOLO!I16:I50").ClearContents
   Range("HRA3KOLO!A16:A50").ClearContents
   Range("HRA3KOLO!I16:I50").ClearContents
  
  
  
  Range("HRA1KOLO!e1").Value = ZAKLAD.text_pocet_hracu
  
  
  
  
  For I = 1 To pocet_hracu
  
  Range("LV1KOLO!a3").Offset(0, I).Value = Controls("Hrac" & I).Value
  Range("LV1KOLO!a3").Offset(I, I).Value = 1
  
  Next I
  
  
  Range("HRA1KOLO!B6:AA9").ClearContents
  Range("HRA1KOLO!a16:A1000").ClearContents
  Range("HRA1KOLO!i6:i1000").ClearContents
  
  
  
  For k = 1 To pocet_raf
  
  Range("LV1KOLO!a3").Offset(k, 0).Value = "Rafinery" & k
  Range("HRA1KOLO!i15").Offset(k, 0).Value = "Rafinery" & k
  
  
  
  
  Set pokus = ZAKLAD.Controls.Add("Forms.Label.1", "L_typ" & k, True)
  
  
  
  With pokus
    .Width = 60
    .Height = 18
    .Top = 150 + k * 20
    .Left = 350
    .ZOrder (0)
    .Caption = "Rafinery " & k
  End With
  
  
  Next k
  Sheets("HRA1KOLO").Activate
  
  Range("HRA1KOLO!j16:p16").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("HRA1KOLO!j16:p" & 14 + k), Type:=xlFillDefault
  
  
  q = 0
  Do Until Range("HRA1KOLO!i16").Offset(q, 0).Value = ""
  
  pocet_vlastnich_firem = vlastnik(Range("HRA1KOLO!i16").Offset(q, 0).Value)
  Range("HRA1KOLO!k16").Offset(q, 0).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(" &pocet_vlastnich_firem& ",R16C18:R21C19,2,)"
  
  q = q + 1
  Loop
  
  
  
  For X = 1 To pocet_zel
  
  Range("LV1KOLO!a3").Offset(pocet_raf + X, 0).Value = "Railway" & X
  Range("HRA1KOLO!a15").Offset(X, 0).Value = "Railway" & X
  
  
  Set pokus = ZAKLAD.Controls.Add("Forms.Label.1", "L_typ" & k + X, True)
  
  
  
  With pokus
    .Width = 60
    .Height = 18
    .Top = 150 + (k + X - 1) * 20
    .Left = 350
    .ZOrder (0)
    .Caption = "Railway " & X
  End With
  
  Next X
  
  Range("HRA1KOLO!B16:G16").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("HRA1KOLO!B16:G" & 14 + X), Type:=xlFillDefault
  
  q = 0
  Do Until Range("HRA1KOLO!a16").Offset(q, 0).Value = ""
  
  pocet_vlastnich_firem = vlastnik(Range("HRA1KOLO!a16").Offset(q, 0).Value)
  Range("HRA1KOLO!c16").Offset(q, 0).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(" & pocet_vlastnich_firem & ",R16C18:R21C19,2,)"
  
  q = q + 1
  Loop
  
  
  
  
  button_hra3.Visible = True
  
  
  ActiveWorkbook.Names.Add Name:="LV1KOLORAF", RefersToR1C1:= _
    "=OFFSET(LV1KOLO!R4C1,0,0," & pocet_raf & ",1)"
  
  
  ActiveWorkbook.Names.Add Name:="LV1KOLOZEL", RefersToR1C1:= _
    "=OFFSET(LV1KOLO!R4C1," & pocet_raf & ",0," & pocet_zel & ",1)"
  
  
  End Sub

  sobota 15. března 2014 17:49