none
[VB.NET, W8, XAML] Jak zobrazit náhled souboru v GridView RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,

  V XAMLu mám toto:

  <GridView x:Name="polozky" BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" Height="Auto" Background="{StaticResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}"
        ItemTemplate="{StaticResource StoreFrontTileTemplate}" 
        ItemContainerStyle="{StaticResource StoreFrontTileStyle}" 
        ItemsPanel="{StaticResource StoreFrontGridItemsPanelTemplate}" 
        VerticalAlignment="Stretch"
        ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Visible"
        ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Auto" SelectionMode="Multiple" Margin="80,606,86,67"/>

  Ve VB.NET pak toto:

  Private Async Sub Add_Click_1(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
      Dim openfile As New FileOpenPicker
      openfile.ViewMode = PickerViewMode.Thumbnail
      openfile.SuggestedStartLocation = PickerLocationId.PicturesLibrary
      openfile.FileTypeFilter.Add(".jpg")
      openfile.FileTypeFilter.Add(".png")
      openfile.FileTypeFilter.Add(".bmp")
  
      Dim soubor As Windows.Storage.StorageFile = Await openfile.PickSingleFileAsync
      pridejpolozku(soubor)
  
    End Sub
    Private Async Sub pridejpolozku(_soubor As Windows.Storage.StorageFile)
      Dim nahled As Windows.Storage.FileProperties.StorageItemThumbnail = Await _soubor.GetThumbnailAsync(Windows.Storage.FileProperties.ThumbnailMode.PicturesView)
      Dim bmp As New BitmapImage
      bmp.SetSource(nahled)
  
      Dim item As New Item
      item.Image = bmp
      polozky.Items.Add(item)
    End Sub

  Toto ale nezobrazí v GridView polozky ten náhled ale černý obrázek. Proč a jak docílit zobrazení náhledu?  • Upravený misaz neděle 28. října 2012 11:20
  sobota 27. října 2012 19:29