none
UWP pro Win 10 BackgrundTask TimeTiger - vytvoření ve VS 2015 EE RRS feed

 • Obecná diskuse

 • Měl jsem problém s vytvořením Backgrund TimeTiger nefungoval. A tak jsem hledal. vypíšu zde nejčastější chyby, na které jsem nemohl přijít sám.

  1. Do projektu přidejte nový - RuntimeComponent
  2. Implementujte Windows.ApplicationModel.Background.IBackgroundTask
  3. Do UWP aplikace přidejte referenci na tento projekt
  4. V Package.appxmanifest přidejte deklaraci BackgrundTask, zaškrtněte "Timer", "Entery point" zadejte plný název na třídu (Class) do které jste provedli implementaci IBackgroundTask (tedy včetně jmenného prostoru (Namespace))
  5. Přes Windows.ApplicationModel.Background.BackgroundTaskBuilder proveďte registraci, ale nejméně po 15 minutách (u TimeTriggeru nastavte i zda se mí opakovat (oneshot = true je volat jen jednou))
  6. Před registrací pomocí Windows.ApplicationModel.Background.BackgroundTaskRegistration.AllTasks odstraňte předchozí registrace
  7. Čekejte po prvním spuštění dlouho první volání je od registrace vzdálena dle popisu 1-2 násobek nastavené doby, dle mých zkušeností i o něco déle.

  Pokud budete nastavovat jiný tiger než časový, musíte upravit Package.appxmanifest. Jednu třídu lze registrovat pro různé tigery.

  pondělí 27. února 2017 13:20