none
trigger a práva s KILL RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím všechny,

  můžete mi poradit jak provedu následující? Je to trigger na celý server. Všechno funguje tak jak má, jen bych chtěl zapsat zabité spojení do tabulky, a to se mi nepovede. Tedy povede, ale jen v okamžiku, kdy zaremuji ten řádek EXEC (KILL).

  Pak se mi to sice zapíše, ale zase mi to nezabije to spojení. Je mi jasné, že někde v tom bude vada, ale už nevím co bych zkusil. Zkusil jsem pod jiným userem ten INSERT i ten KILL, ale nějak mi to pořád nefunguje. 

  Díky za každou radu

  Petr

  FETCH NEXT FROM LoginCursor INTO @session_id
  WHILE (@@fetch_status <> -1) 
  BEGIN 
  	IF (@@fetch_status <> -2) 
  	BEGIN
  	 BEGIN TRANSACTION
  	   EXECUTE AS LOGIN = 'zapis'
  	    INSERT INTO master.dbo.Odmitnuti (HOST, PROGRAM,IP,NAME)
  	    SELECT DISTINCT master.sys.dm_exec_sessions.host_name, master.sys.dm_exec_sessions.program_name, 
           master.sys.dm_exec_connections.client_net_address, master.sys.dm_exec_sessions.original_login_name
        FROM  master.sys.dm_exec_connections INNER JOIN
           master.sys.dm_exec_sessions ON master.sys.dm_exec_connections.session_id = master.sys.dm_exec_sessions.session_id
        WHERE master.sys.dm_exec_connections.session_id = @session_id 
        REVERT
     COMMIT TRANSACTION
       
    BEGIN TRANSACTION  
     SET @Prik = 'KILL ' + @session_id	       
  	 EXEC (@Prik) 
    COMMIT TRANSACTION
    END 
  	FETCH NEXT FROM LoginCursor INTO @session_id
  

  neděle 10. listopadu 2013 18:59

Odpovědi

 • Pokud tedy nema byt povolen pristup v momente pristupu nekoho, kdo nesplnuje podminky, pak bych trigger napsal nasledovne.

  USE [master]
  GO
  ALTER TRIGGER limit_logins
  ON ALL SERVER WITH EXECUTE AS 'zapis'
  FOR LOGON
  AS
  BEGIN
  	DECLARE
  		@session_ID int,
  		@host nvarchar(128),
  		@program_name nvarchar(128),
  		@client_net_address varchar(40),
  		@login_name nvarchar(128);
  
  	SELECT
  		@session_ID = s.session_id,
  		@host = s.host_name,
  		@program_name = s.program_name,
  		@client_net_address = c.client_net_address,
  		@login_name = s.original_login_name
  	FROM master.sys.dm_exec_sessions s
  	INNER JOIN master.sys.dm_exec_connections c on s.session_id = c.session_id
  	WHERE
  		(
  			(
  				NOT (c.client_net_address LIKE N'<local%') 
  				AND 
  				NOT (c.client_net_address LIKE N'192.168.2.%') 
  				AND 
  				NOT (c.client_net_address LIKE N'172.27.232.%')
  			)
  			AND 
  			(
  				NOT (s.original_login_name LIKE N'%dministrator')
  			) 
  			AND 
  			(
  				NOT (s.program_name LIKE N'INSYS%')
  			)
  		)
  		AND
  		s.original_login_name = ORIGINAL_LOGIN()
  		AND
  		s.session_id = @@SPID
  
  	IF (@session_ID IS NOT NULL)
  	BEGIN
  		ROLLBACK;
  		INSERT INTO master.dbo.Odmintnuti(HOST, PROGRAM, IP, NAME) VALUES(@host, @program_name, @client_net_address, @login_name)
  	END
  END

  Prvni cast triggeru bezi v originalni implicitni transakci. Ta zjisti udaje o aktualne pristupujicim uzivateli, programu a pod.

  Pokud nesplnuje podminky, tzn select vrati nejaky zanam, pak se provede ROLLBACK puvodni implicitni transakce. Pokud je v ramci originalni implicitni transakce proveden ROLLBACK, pak se lOGIN nezdari. Logovani pak probiha v nasledujici transakci a provede se uspesne.

  Jinak, pokud jde o omezeni pripojieni k SQL Serveru z urcitych IP adres, pak toto bych resil na urovni Firewallu.


  středa 27. listopadu 2013 11:44

Všechny reakce

 • Několik dotazů k problem

  1. Vypíše to nějakou chybovou zprávu nebo to postě jen tiše nezapíše?
  2. Šlo by vidět SELECT statement a deklaraci LoginCursor?
  3. Na jaké události toto tělo trigger pověženo?
  středa 27. listopadu 2013 6:12
 • USE [master]
  GO
  
  /****** Object: DdlTrigger [tr_LOGON_SERVER]  Script Date: 27. 11. 2013 7:51:24 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  
  
  
  CREATE trigger [tr_LOGON_SERVER]
          ON ALL SERVER
          FOR LOGON
  AS BEGIN
  DECLARE @Prik varchar(MAX)
  DECLARE LoginCursor CURSOR 
  READ_ONLY 
  FOR SELECT master.sys.dm_exec_connections.session_id
  FROM    master.sys.dm_exec_connections INNER JOIN
        master.sys.dm_exec_sessions ON master.sys.dm_exec_connections.session_id = master.sys.dm_exec_sessions.session_id
  WHERE (NOT (sys.dm_exec_connections.client_net_address LIKE N'<local%') AND NOT (sys.dm_exec_connections.client_net_address LIKE N'192.168.2.%') AND 
             NOT (sys.dm_exec_connections.client_net_address LIKE N'172.27.232.%')) AND (NOT (sys.dm_exec_sessions.original_login_name LIKE N'%dministrator')) AND 
             (NOT (sys.dm_exec_sessions.program_name LIKE N'INSYS%'))
  ORDER BY original_login_name
  
  DECLARE @session_id varchar(10) 
  OPEN LoginCursor
  
  FETCH NEXT FROM LoginCursor INTO @session_id
  WHILE (@@fetch_status <> -1) 
  BEGIN 
  	IF (@@fetch_status <> -2) 
  	BEGIN
  	 BEGIN TRANSACTION
  	   EXECUTE AS LOGIN = 'zapis'
  	    INSERT INTO master.dbo.Odmitnuti (HOST, PROGRAM,IP,NAME)
  	    SELECT DISTINCT master.sys.dm_exec_sessions.host_name, master.sys.dm_exec_sessions.program_name, 
           master.sys.dm_exec_connections.client_net_address, master.sys.dm_exec_sessions.original_login_name
        FROM  master.sys.dm_exec_connections INNER JOIN
           master.sys.dm_exec_sessions ON master.sys.dm_exec_connections.session_id = master.sys.dm_exec_sessions.session_id
        WHERE master.sys.dm_exec_connections.session_id = @session_id 
        --REVERT
     COMMIT TRANSACTION
       
    BEGIN TRANSACTION  
     SET @Prik = 'KILL ' + @session_id	       
  	 EXEC (@Prik) 
    COMMIT TRANSACTION
     
    END 
  	FETCH NEXT FROM LoginCursor INTO @session_id
  END 
  
  CLOSE LoginCursor 
  DEALLOCATE LoginCursor 
  
  END
  
  
  
  GO
  
  SET ANSI_NULLS OFF
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  
  ENABLE TRIGGER [tr_LOGON_SERVER] ON ALL SERVER
  GO
  
  

  Trigger se spustí při přihlášení k serveru. Pokud nevyhoví podmínce, zabije spojení. A chtěl jsem toto spojení zapsat. Funguje buď jedno, nebo druhé. Jinak to funguje k mé spokojenosti, jen ten záznam....

  Petr

  Petr

  středa 27. listopadu 2013 6:54
 • Pokud tedy nema byt povolen pristup v momente pristupu nekoho, kdo nesplnuje podminky, pak bych trigger napsal nasledovne.

  USE [master]
  GO
  ALTER TRIGGER limit_logins
  ON ALL SERVER WITH EXECUTE AS 'zapis'
  FOR LOGON
  AS
  BEGIN
  	DECLARE
  		@session_ID int,
  		@host nvarchar(128),
  		@program_name nvarchar(128),
  		@client_net_address varchar(40),
  		@login_name nvarchar(128);
  
  	SELECT
  		@session_ID = s.session_id,
  		@host = s.host_name,
  		@program_name = s.program_name,
  		@client_net_address = c.client_net_address,
  		@login_name = s.original_login_name
  	FROM master.sys.dm_exec_sessions s
  	INNER JOIN master.sys.dm_exec_connections c on s.session_id = c.session_id
  	WHERE
  		(
  			(
  				NOT (c.client_net_address LIKE N'<local%') 
  				AND 
  				NOT (c.client_net_address LIKE N'192.168.2.%') 
  				AND 
  				NOT (c.client_net_address LIKE N'172.27.232.%')
  			)
  			AND 
  			(
  				NOT (s.original_login_name LIKE N'%dministrator')
  			) 
  			AND 
  			(
  				NOT (s.program_name LIKE N'INSYS%')
  			)
  		)
  		AND
  		s.original_login_name = ORIGINAL_LOGIN()
  		AND
  		s.session_id = @@SPID
  
  	IF (@session_ID IS NOT NULL)
  	BEGIN
  		ROLLBACK;
  		INSERT INTO master.dbo.Odmintnuti(HOST, PROGRAM, IP, NAME) VALUES(@host, @program_name, @client_net_address, @login_name)
  	END
  END

  Prvni cast triggeru bezi v originalni implicitni transakci. Ta zjisti udaje o aktualne pristupujicim uzivateli, programu a pod.

  Pokud nesplnuje podminky, tzn select vrati nejaky zanam, pak se provede ROLLBACK puvodni implicitni transakce. Pokud je v ramci originalni implicitni transakce proveden ROLLBACK, pak se lOGIN nezdari. Logovani pak probiha v nasledujici transakci a provede se uspesne.

  Jinak, pokud jde o omezeni pripojieni k SQL Serveru z urcitych IP adres, pak toto bych resil na urovni Firewallu.


  středa 27. listopadu 2013 11:44
 • Díky,

  tohle dělá to co má, ty IP adresy tam nejsou kvůli přístupu, ale kvůli eliminaci běžících procesů. Jinak mi je to zabíjelo, i když měli běžet.

  Ještě jednou díky

  Petr

  pátek 6. prosince 2013 9:02