none
Visual Basic - Windows Universal Platform - Nefunkční Replace() RRS feed

  • Dotaz

  • Narazil jsem na problém, který si nedokáži příliš vysvětlit. Začal jsem tvořit jednoduchou univerzální aplikaci v VB, bohužel jsem e daleko nedostal, neboť oproti všem předpokladům, funkce Replace(), jenž by měla bez problémů fungovat, nefunguje. Nedohledal jsem, zda je třeba nějaké importovaná knihovny. Má to nějaké řešení?
    sobota 9. dubna 2016 21:09

Všechny reakce