none
LDAP and result encoding

  Dotaz

 • Hello,
  I've a small problem and no result. I have user name and I query LDAP (Oracle on Unix) for first name, second name and email by this code:

  DirectoryEntry entry = new DirectoryEntry("LDAP://..." );
  entry.AuthenticationType = AuthenticationTypes.None;

  using (DirectorySearcher ds = new DirectorySearcher(entry))
  {
    ds.Filter = "cn=...";
    ds.PropertiesToLoad.Add("givenname");
    ds.PropertiesToLoad.Add("sn");
    ds.PropertiesToLoad.Add("mail");

    SearchResult result = ds.FindOne();
    if (result != null)
    {
      listBox1.Items.Add("First: " + Convert.ToString(result.Properties["givenname"][0]));
      listBox1.Items.Add("Second: " + Convert.ToString(result.Properties["sn"][0]));
    }
  }

  When I run this code in WinForm, return is OK. When I run same code in ASP.NET, result has bad encoding (czech chars). In web.config I have setting:

  <globalization requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="cs-CZ" uiCulture="cs-CZ" />

  I tried many settings, decode result text with no result.

  Thanks for every tip
  Jaromir Solar
  úterý 9. února 2010 9:38

Odpovědi

 • Když debugujute svůj kód, co vidíte v result.Properties? Je tam správně čeština, pokud si necháte zobrazit hodnoty přes Watch?
  Já myslím, že v samotném vyzvedávání hodnot z LDAP problém nebude, spíš budete mít zmatek v encodingu stránek jako takových.
  Nedá se čeština zkorigovat tím, že v browseru zvolíte jiný encoding? To by ukazovalo, že máte nekonzistenci mezi skutečným kódováním stránky a kódováním, které si browser myslí, že používáte (buď mu to neříkáte vůbec, nebo špatně).

  Zkuste třeba meta-tag s nastavením na utf-8, jestli to nepomůže...
  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  středa 17. února 2010 19:37
  Moderátor