none
Přidávání prvků na otevřený formulář z jiné třídy RRS feed

 • Obecná diskuse

 • Potřeboval bych poradit s přidáváním objektu(textbox, label atd.) na otevřený formulář(Form1) z jiné třídy, která nám zpracovává data z databáze za pomoci LINQ.

  Když přidáváme objekt po stisknutí tlačítka na aktivním formuláři Form1, tak se prvek přidá, a vše pracuje, jak má, ale pokud se přidává objekt i stejným kódem, ale volaný z třídy "zaznam", tak se tento objekt na otevřeném formuláři nezobrazuje. Pokud si ale vytvořím novou instanci formuláře příkazem ( Form1 novyfrm = new Form1(); ) a použiji novyfrm.Show(); , tak se tento formulář zobrazí jako nový, a přidávaný objekt, se tam objeví. Nedaří se provést něco, jako přidání objektu na původní formulář, a jen jakoby znovu zobrazení původních a i nově vytvořených objektů. 

  Používám VisualStudio 2015, pokud je ve verzích nějaký rozdíl. 

  Pro kontrolu, zda někde nedělám nějakou zásadní chybu přikládám část funkčního kódu s popisem.


  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
   
  namespace IS2
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      Rozvrh rzv = new Rozvrh(); //vyrobime si novy rozvrh
      private TextBox[] txtPole = new TextBox[50];
      int A = 1; //deklarace promenne pro posun prvku
      
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
        //vse toto je nastaveno v properties, zde je to hlavne, pro zabrazeni co se ma menit
        this.Width = 1880; //sirka formulare
        this.Height = 1000; //vyska formulare
        this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; //startovaci pozice formulare      
      }
   
      private void btn_zobraz_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        //AddNewTextBox();  //po odkomentovani se textbox prida dobre
        rzv.smazat_data();
        rzv.vytvorit(datumVyberu.SelectionStart); //posleme vybrany datum
        rzv.vykreslit(tlp_cas); //vykreslime si zakazky
        //AddNewTextBox();  //po odkomentovani se textbox prida dobre
      }
   
      public void vykreslit_txt_2(int y, int x, int delka, int id_zakazky, int cisloPole)
      { 
        System.Windows.Forms.TextBox txt = new System.Windows.Forms.TextBox();  
        this.Controls.Add(txt);
        txt.Top = A * 28; //od horniho okraje dolu
        txt.Left = 120; //od leveho okraje
        txt.Text = "TextBox" + this.A.ToString(); //zapise do policka text
        A++;
   
        //AddNewTextBox();  //po odkomentovani se textbox NEPRIDA jelikoz neni volany po stisku tlacitka
      }
   
   
      public System.Windows.Forms.TextBox AddNewTextBox()
      {
        //kod co zobrazuje novy txtbox na formulari
        System.Windows.Forms.TextBox txt = new System.Windows.Forms.TextBox();
        
        this.Controls.Add(txt);
        txt.Top = A * 28; //od horniho okraje dolu
        txt.Left = 15; //od leveho okraje
        txt.Text = "TextBox" + this.A.ToString(); //zapise do policka text
        A++;
        return txt;
      }
   
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        AddNewTextBox(); //po kliknuti na tlacitko na formulari, se novy txtbox zobrazuje spravne
      }
    }
   
  }

                                                                                               

   

  čtvrtek 15. září 2016 0:03