none
SQL dotaz do XML RRS feed

 • Dotaz

 • Dobry den,
  
  potřeboval bych vědět jak lze upravit kod :
  
  declare @xml xml;
  
  select @xml = (select * from (select 'Josef' as jmeno, 10 as pocet union all select 'Pavel' , null )a
  
  FOR XML PATH , TYPE, ELEMENTS XSINIL, ROOT('Ham') );
  
  select @xml
  
  kdy výsledek je následující:
  
  <Ham xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
  <jmeno>Josef</jmeno>
  <pocet>10</pocet>
  </row>
  <row>
  <jmeno>Pavel</jmeno>
  <pocet xsi:nil="true" />
  </row>
  </Ham>
  
  Tento XML vysledek nevyhovuje automatu na který chci data posílat, potřebuji odstarnit tyto údaje
  
  v(root) <Ham xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> potřebuji pouze <Ham> bez xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
  
  ve sloupku(pocet) v případě null hodnoty <pocet xsi:nil="true" /> potřebuji pouze <pocet /> bez xsi:nil="true" 
  
  
  
  takže by výsledek vypadal takto
  
   
  
  <Ham>
  <row>
  <jmeno>Josef</jmeno>
  <pocet>10</pocet>
  </row>
  <row>
  <jmeno>Pavel</jmeno>
  <pocet />
  </row>
  </Ham>
  
  Za případnou radu děkuji
  
  JB
  
  pondělí 14. června 2010 12:08

Odpovědi

 • Zatím jsem se dostal jenom k tomu, jak z výsledného XML odstranit atribut xsi:nill:

  SET @xml.modify('
  declare namespace NS="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
   delete(//*/@NS:nil) 
   ')
  Teď ještě zrušit tu deklaraci jmenného prostoru v kořenovém prvku.


  Boris Lehečka (Word, Access, VBA, XML, C#, SQL)
  pondělí 14. června 2010 22:40

Všechny reakce

 • Zatím jsem se dostal jenom k tomu, jak z výsledného XML odstranit atribut xsi:nill:

  SET @xml.modify('
  declare namespace NS="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
   delete(//*/@NS:nil) 
   ')
  Teď ještě zrušit tu deklaraci jmenného prostoru v kořenovém prvku.


  Boris Lehečka (Word, Access, VBA, XML, C#, SQL)
  pondělí 14. června 2010 22:40
 • Zatím dík alespoň za to

  JB

  úterý 15. června 2010 9:08
 • dobrý den, jedna z možností jak to udělat, pokud netrváte na nutnosti použít xml parser, je:

   

  declare @xml xml;
  
  select @xml = (select * from (select 'Josef' as jmeno, 10 as pocet union all select 'Pavel' , null )a
  for xml path , type, elements xsinil, root('Ham') );
  
  select cast(
  		replace(
  			replace(
  				cast (@xml as nvarchar(max))
  				,'xsi:nil="true"','')
  			,' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"','')
  		as xml) as newXml

  středa 16. června 2010 16:11