none
Jak pracovat s komplexním typem uvnitř IScriptControl v clientském kódu?

  Dotaz

 • Mám C# objekt s názvem Author obsahující automatické vlastnosti jako FirstName, LastName, CountryId a "dopočítávanou" vlastnost Name (LastName + ", " + FirstName)

  Pak mám vytvořený javascriptový objekt motodou prototype s názvem Author, obsahující stejné proměnné. Pro každou vlastnost kromě dopočítávaného Name má vytvořené funkce get_ a set_

  Kod zde:

   

  Web.Admin.Controls.Author = function
   () { 
  this .Id; this .FirstName; this .LastName; this .CountryId; } Web.Admin.Controls.Author.prototype = { get_Id: function () {
  return this .Id;
  }, set_Id: function (value) {
  this .Id = value;
  }, get_FirstName: function () {
  return
  this .FirstName;
  }, set_FirstName: function (value) {
  this .FirstName = value;
  }, get_LastName: function () {
  return this .LastName;
  }, set_LastName: function (value) {
  this .LastName = value;
  }, get_CountryId: function () {
  return this .CountryId;
  }, set_CountryId: function (value) {
  this .CountryId = value;
  }, get_Name: function () {
  return this .LastName + ', ' + this .FirstName;
  } } Web.Admin.Controls.Author.registerClass('Web.Admin.Controls.Author' , Object);

   


  Dále mám UserControl (ascx) implementující IScriptControl, ICallbackEventHandler a IPostbackEventHandler, která obsahuje bindovatelnou vlastnost AuthorCollection – kolekci autorů (ICollection<Author>), která je zaregistrována ScriptControlDescriptorem metodou AddProperty pro použití v klientskam kódu.

   

  Otazka 1: Jak docílit, aby se C# objekty typu Author z vlastnosti AuthorCollection serializovaly do javascriptového objektu Author?

   

  Otazka2: Jak postupovat v případě, že kontrolky pracující s objektem Author budou na jedné stránce dvě či více. (Zajistit aby javascriptová třída Author byla zaregistrována jen 1x pro používání v obou UserControlkách) (vyřešit vyjimku: „Sys.InvalidOperationException: Type <TypeName> has already been registered. The type may be defined multiple times or the script file that defines it may have already been loaded. A possible cause is a change of settings during a partial update. “)?

   

  Děkuji za případné odpovědi,

  Petr Ciml.

  pondělí 27. prosince 2010 9:32

Odpovědi

 • ad 1) Musíte nějakým způsobe ty data na klienta dostat a záleží především na scénáři, jestli je tam budete posílat v JS už při prvním requestu na stránku nebo dodatečně, např. přes AJAX volání webové služby (via JSON), atp.

   

  ad 2) JScript, který vytváří prototyp třídy a registruje ho musíte ošetřit tak, aby se celý do stránky vyemitoval pouze jedenkrát, nejenom aby se pouze jednou regidtrovalo. Emitujte JScript pomocí code-behind metody ScriptManager.RegisterClientScriptBlock() , popř. ClientScript.RegisterClientScript() a s podmínkou ClientScript.IsClientScriptBlockRegistered().

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb350750.aspx

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.clientscriptmanager.aspx


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  úterý 29. března 2011 20:35
  Moderátor