none
Jak opravit treti radku od spodu aby to fungovalo? Visual Studio RRS feed

 • Dotaz

 • Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System. Windows. Forms. PaintEventArgs)
  MyBase.OnPaint(e)

  e. Graphics. DrawImageUnscaled(New Bitmap(_zkouska1), 0, 0)
  End Sub
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  MyNewSub()
  End Sub

  Sub MyNewSub()
  BackColor = Color.Red
  TransparencyKey = BackColor
  End Sub
  Private Sub Example_ControlAdded(ByVal sender As Object, ByVal e As System. Windows. Forms. ControlEventArgs) Handles Me.ControlAdded

  AddHandler e.Control.MouseClick, AddressOf Example_MouseClick
  End Sub

  Private Sub Example_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System. Windows. Forms. MouseEventArgs) Handles Me.MouseClick
  If True Then e. Graphics. DrawImageUnscaled(New Bitmap(_zkouska2), 0, 0) = True
  End Sub
  End Class

  čtvrtek 3. ledna 2013 13:58

Všechny reakce

 • DD,

  a co by to mělo dělat?

  .

  Ty se snažíš volat funkci ale na konci ji přiděluješ hodnotu. Proč?

  Také konstrukci If True Then jsem nepochopil. K čemu to tam je?

  .

  Taky by se patřilo napsat o jaké Visual Sdudio jde. Existuje jich víc.

  Jinak řečeno v jaké programovacím jazyku to vlastně píšeš?


  JCH

  čtvrtek 3. ledna 2013 14:40