none
C#- Nejdou mi volat funkce z DLL, která je vytvořena v C++ Express RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím, mám program v C# Express a z něj chci volat funkce z DLL, která je napsaná v C++ Express jako unmanaged, při běhu hláška

  Unable to find an entry point named 'fnlibrary1' in DLL 'D:\cpp\dll\library1\Debug\library1.dll'.

  nemohu přijít na způsob, jak v hlavnim programu C# tento bod definovat, také nevím, ja deklarovat volací konvenci, mám řadu příkladů z příruček,

  ale žádný nefunguje, něco v nich chybí

   

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Runtime.InteropServices;


  namespace pokus2
  {
      public partial class Form1 : Form
         
      {
            [DllImport(@"D:\cpp\dll\library1\Debug\library1.dll", EntryPoint = "fnlibrary1")]
           public static extern int fnlibrary1();
          
          public Form1()
          {
              InitializeComponent();
                     }
          private void clik(object sender, EventArgs e)
          {
            textBox1.Text = fnlibrary1().ToString();
          }
      }
  }

   

  A DLL knihovna

  / dllmain.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
  #include "stdafx.h"

  BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                         DWORD  ul_reason_for_call,
                         LPVOID lpReserved
                       )
  {
      switch (ul_reason_for_call)
      {
      case DLL_PROCESS_ATTACH:
      case DLL_THREAD_ATTACH:
      case DLL_THREAD_DETACH:
      case DLL_PROCESS_DETACH:
          break;
      }
      return TRUE;
  }

  // library1.cpp : Defines the exported functions for the DLL application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include "library1.h"


  // This is an example of an exported variable
  LIBRARY1_API int nlibrary1=0;

  // This is an example of an exported function.
  LIBRARY1_API int fnlibrary1(void)
  {
      return 42;
  }

  // This is the constructor of a class that has been exported.
  // see library1.h for the class definition
  Clibrary1::Clibrary1()
  {
      return;
  }

  #ifdef LIBRARY1_EXPORTS
  #define LIBRARY1_API __declspec(dllexport)
  #else
  #define LIBRARY1_API __declspec(dllimport)
  #endif

  // This class is exported from the library1.dll
  class LIBRARY1_API Clibrary1 {
  public:
      Clibrary1(void);
      // TODO: add your methods here.
  };

  extern LIBRARY1_API int nlibrary1;

  LIBRARY1_API int fnlibrary1(void);

   

  díky za pomoc, už nevím co ještě zkusit

  sobota 15. ledna 2011 15:31

Odpovědi

 • Ahoj, mne to funguje.

  Toto je DLL knižnica vytvorená v jazyku C++ ako Win32 project:

  #include <windows.h>
  
  extern "C" _declspec(dllexport)double MojaFunkcia(double a, double b)
  {
    return a / b;
  }
  

   

   

   A takto tu funkciu volam z programu v jazyku C#:

  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Runtime.InteropServices;
  
  namespace klient
  {
   public partial class Form1 : Form
   {
   public Form1()
   {
    InitializeComponent();
   }
  
   [DllImport(@"C:\Win32ApiDll.dll", EntryPoint = "MojaFunkcia")] static extern double MojaImportovanaFunkcia(double a, double b);
   
   private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   {
    double ret = MojaImportovanaFunkcia(9, 2);
    MessageBox.Show(ret.ToString());
   }
   }
  }
  

   

  Problémom u teba asi je že k exportu si použil prikaz _declspec(dllexport) ale ten si posvojom upravuje mena funkcii a tak funkcia fnlibrary1 sa v skutočnosti nebude volať fnlibrary1, ale nejak inak - prezri si tvoju knižnicu v nejakom programe ktorý umožňuje prezerať aké funkcie exportuje. Preto treba použiť príkaz extern "C" _declspec(dllexport) ktorý zachováva pôvodné mená funkcií

   

   

  neděle 13. února 2011 12:48