none
TCP/IP komunikace a problém s odpovědí serveru RRS feed

 • Dotaz

 •  

  Dobrý den,

  vyvíjím aplikaci využívající TCP/IP protokol na bázi klient-server na každém stroji.

  Plánovaná komunikace:

  1) na 1. a 2. stroji se spustí server a klient.

  2) uživatel 1. stroje zadá IP 2. stroje, klient na 1. stroji se připojí na server 2. stroje, ten pak pošle poslaná data klientu 2. stroje( tedy na ten samý počítač) a naopak.

  Po každém spojení klienta se servrem a předání dat se server zastaví a čeká na další spojení.

   

  A teď k jádru problému: při připojování na "localhost" mi celá sestava v pořádku běží, ale při připojování na jiný počítač se objeví chyba: cílový počítač neodpověděl v časovém limitu.

   

  Pozn.: Prakticky všechen kód jsem použil z MSDN Library.

   

  Code Snippet

  public void RunServer()

  {

  TcpListener server = null;

  String data = null;

  try

  {

  // Set the TcpListener on port 13000.

  Int32 port = 80;

  IPAddress localAddr = IPAddress.Parse("127.0.0.1");

  // TcpListener server = new TcpListener(port);

  server = new TcpListener(localAddr, port);

  // Start listening for client requests.

  server.Start();

  // Buffer for reading data

  Byte[] bytes = new Byte[256];

  // Enter the listening loop.

  while (true)

  {

  Console.Write("SERVER: Waiting for a connection... ");

  // Perform a blocking call to accept requests.

  // You could also user server.AcceptSocket() here.

  TcpClient client = server.AcceptTcpClient();

  Console.WriteLine("SERVER: Connected!");

  data = null;

  // Get a stream object for reading and writing

  NetworkStream stream = client.GetStream();

  int i;

  // Loop to receive all the data sent by the client.

  while ((i = stream.Read(bytes, 0, bytes.Length)) != 0)

  {

  // Translate data bytes to a ASCII string.

  data = System.Text.Encoding.Unicode.GetString(bytes, 0, i);

  Console.WriteLine("SERVER: Received: {0}", data);

  // Process the data sent by the client.

  // data = data.ToUpper();

   

  byte[] msg = System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(data);

  // Send back a response.

  //stream.Write(msg, 0, msg.Length);

   

  Console.WriteLine("SERVER: Sent: {0}", data);

  }

  // Shutdown and end connection

  client.Close();

  }

  }

  catch (SocketException e)

  {

  Console.WriteLine("SocketException: {0}", e);

  }

  finally

  {

  // Stop listening for new clients.

  server.Stop();

  try

  {

  Connect(ip, data);

  Console.WriteLine("SERVER: Sent: {0}", data);

  }

  catch (Exception ex)

  { Console.WriteLine(ex); }

  }

  }

   

  public void Connect(String server, String message)

  {

  try

  {

  // Create a TcpClient.

  // Note, for this client to work you need to have a TcpServer

  // connected to the same address as specified by the server, port

  // combination.

  Int32 port = 80;

  TcpClient client = new TcpClient(server, port);

  // Translate the passed message into ASCII and store it as a Byte array.

  Byte[] data = System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(message);

  // Get a client stream for reading and writing.

  // Stream stream = client.GetStream();

  NetworkStream stream = client.GetStream();

  // Send the message to the connected TcpServer.

  stream.Write(data, 0, data.Length);

  Console.WriteLine("CLIENT: Sent: {0}", message);

  // Receive the TcpServer.response.

  // Buffer to store the response bytes.

  data = new Byte[256];

  // String to store the response ASCII representation.

  String responseData = String.Empty;

  // Read the first batch of the TcpServer response bytes.

  Int32 bytes = stream.Read(data, 0, data.Length);

  responseData = System.Text.Encoding.Unicode.GetString(data, 0, bytes);

  Console.WriteLine("CLIENT: Received: {0}", responseData);

  // Close everything.

  stream.Close();

  client.Close();

  }

  catch (ArgumentNullException e)

  {

  Console.WriteLine("ArgumentNullException: {0}", e);

  }

  catch (SocketException e)

  {

  Console.WriteLine("SocketException: {0}", e);

  }

  }

   

   

   

  Můžete mi někdo pls poradit, jak tento problém vyřešit, popřípadě pokud máte s touto oblastí nějaké zkušenosti, nastínit jiné řešení problému, i s jinou konstrukcí?

  Díky moc za každou radu.

  sobota 26. července 2008 7:11

Odpovědi

Všechny reakce