none
Výčet složek

  Dotaz

 • Ahoj, mám prosbu. Jak na funkci, která mě vyčte obsah složky do listboxu s maskou ve formátu *.txt;*.doc;*.ini; a boolem zda hledat i v podsložkách.

  Prosím o přesnou ukázku této funkce, jsem úplný začátečník ve VS 2008 Express. Děkuji.

  sobota 8. ledna 2011 12:41

Odpovědi

 • Vyzkoušel bych i následující kód:

  	/// <summary>
  	/// Seznam souborů ve výchozí složce, které odpovídají zadané masce (respektive několika zadaným maskám).
  	/// </summary>
  	/// <param name="strVychoziSlozka">Výchozí složka, která se bude prohledávat.</param>
  	/// <param name="ienMaska">Seznam masek, kterým má vyhovovat hledaný souboru, např. <example>*.txt, *_2011.doc</example></param>
  	/// <param name="blnVcetnePodslozek">Zda se mají prohledávat i podsložky (<value>true</value>), nebo jenom výchozí složka (<value>false</value>).</param>
  	/// <returns>Vrací seznam souborů, které odpovídají zadaným maskám.</returns>
  	public static IEnumerable<string> SeznamSouboru(string strVychoziSlozka, IEnumerable<string> ienMaska, bool blnVcetnePodslozek)
  	{
  	 //objekt pro uložení seznamu nalezených souborů
  	 List<string> glsSoubory = new List<string>();
  	 //informace o výchozí složce
  	 DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(strVychoziSlozka);
  
  	 //procházení jednotlivých masek
  	 foreach (string sMaska in ienMaska)
  	 {
  		//nalezení všech souborů, které odpovídají zadané masce
  		//pokud blnVcetnePodslozek je rovno true, prohledávají se i podsložky
  		FileInfo[] fis = di.GetFiles(sMaska, blnVcetnePodslozek ? SearchOption.AllDirectories : SearchOption.TopDirectoryOnly);
  		
  		//přidání všech nalezených souborů do výstupníhé seznamu
  		foreach (FileInfo fi in fis)
  		 //do seznamu se vkládá celá cesta, ale samozřejmě je možné vložit jenom název souboru,
  		 //nebo relativní cestu vzhledem k výchozí složce
  		 glsSoubory.Add(fi.FullName);
  	 }
  
  	 //v seznamu jsou soubory seřazeny podle přípon,
  	 //ale lze je uspořádat i podle jména: glsSoubory.Sort();
  	 return glsSoubory;
  	}
  

  Použití:

  IEnumerable<string> lst = Soubory.SeznamSouboru(@"D:\Slozka", new string[] { "*.txt", "*.doc", "*.docx" }, true);
  
  foreach (string item in lst) {
  	listbox.Items.Add(item);
  }
  


  Boris Lehečka (Word, Access, VBA, XML, C#, SQL)
  pátek 11. února 2011 9:52

Všechny reakce

 • Ahoj, napísal som ti tú funkciu (metódu):

   

  void VypisSuborov(ListBox listbox, string Zlozka, bool AjPodzlozky, string[] pripony)
  {
   //prechadzame vsetky subory v zlozke
   string[] subory = Directory.GetFiles(Zlozka);
   foreach (string subor in subory)
   {
   //a kazdy najdeny subor skontrolujeme ci ma pozadovanu priponu
   string ext = subor.Substring(subor.LastIndexOf(".") + 1);
   foreach(string pripona in pripony)
   {
    if (String.Compare(pripona, ext, true) == 0) listbox.Items.Add(subor);//ak ano tak ho pridame do listboxu
   }
   }
  
   //to iste pre vsetky podzlozky (rekurzivne volania)
   if(AjPodzlozky == true)
   {
   string[] zlozky = Directory.GetDirectories(Zlozka);
   foreach(string zlozka in zlozky)
   {
    VypisSuborov(listbox,zlozka,true,pripony);//rekurzine volanie
   }
   }
  }
  

   

  Príklad volania:

   

  this.listBox1.Items.Clear(); //vymazanie obsahu listBox1
  VypisSuborov(this.listBox1, "C:\\MojaSlozka", true, new string[] {"txt", "doc", "ini"});
  

   

  Metoda VypisSuborov pre jednoduchosť a prehladnosť neošetruje situácie ak by si jej parametre zadal nesprávne. Napríklad ak by si zadal neexistujúcu zložku.

  čtvrtek 10. února 2011 23:07
 • Vyzkoušel bych i následující kód:

  	/// <summary>
  	/// Seznam souborů ve výchozí složce, které odpovídají zadané masce (respektive několika zadaným maskám).
  	/// </summary>
  	/// <param name="strVychoziSlozka">Výchozí složka, která se bude prohledávat.</param>
  	/// <param name="ienMaska">Seznam masek, kterým má vyhovovat hledaný souboru, např. <example>*.txt, *_2011.doc</example></param>
  	/// <param name="blnVcetnePodslozek">Zda se mají prohledávat i podsložky (<value>true</value>), nebo jenom výchozí složka (<value>false</value>).</param>
  	/// <returns>Vrací seznam souborů, které odpovídají zadaným maskám.</returns>
  	public static IEnumerable<string> SeznamSouboru(string strVychoziSlozka, IEnumerable<string> ienMaska, bool blnVcetnePodslozek)
  	{
  	 //objekt pro uložení seznamu nalezených souborů
  	 List<string> glsSoubory = new List<string>();
  	 //informace o výchozí složce
  	 DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(strVychoziSlozka);
  
  	 //procházení jednotlivých masek
  	 foreach (string sMaska in ienMaska)
  	 {
  		//nalezení všech souborů, které odpovídají zadané masce
  		//pokud blnVcetnePodslozek je rovno true, prohledávají se i podsložky
  		FileInfo[] fis = di.GetFiles(sMaska, blnVcetnePodslozek ? SearchOption.AllDirectories : SearchOption.TopDirectoryOnly);
  		
  		//přidání všech nalezených souborů do výstupníhé seznamu
  		foreach (FileInfo fi in fis)
  		 //do seznamu se vkládá celá cesta, ale samozřejmě je možné vložit jenom název souboru,
  		 //nebo relativní cestu vzhledem k výchozí složce
  		 glsSoubory.Add(fi.FullName);
  	 }
  
  	 //v seznamu jsou soubory seřazeny podle přípon,
  	 //ale lze je uspořádat i podle jména: glsSoubory.Sort();
  	 return glsSoubory;
  	}
  

  Použití:

  IEnumerable<string> lst = Soubory.SeznamSouboru(@"D:\Slozka", new string[] { "*.txt", "*.doc", "*.docx" }, true);
  
  foreach (string item in lst) {
  	listbox.Items.Add(item);
  }
  


  Boris Lehečka (Word, Access, VBA, XML, C#, SQL)
  pátek 11. února 2011 9:52
 • Ďakujem za ukážku toho ako to spraviť z pohladu programátora jednoduchšie.
  pátek 11. února 2011 15:10