none
Výpočet teploty vody RRS feed

Odpovědi

 • Kdysi dávno jsem si to zkoušel pro nádrž na zahradě mnooo, ale nejsem si jist, zda to funguje 

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
          {
              timer1.Interval = _timerInterval;
              timer1.Start();
          }

          private double _hladinaVody = 100;
          private int _timerInterval = 100;
          private double _simStart = 0;
          private bool _valveIsOpened = true;
          private bool _isHeating = true;
          double _valveShowerOutput = 0;
          double _valveSinkOutput = 0;
          double _waterUsedL = 0;
          double _valveShowerTemperature = 10;
          double _valveSinkTemperature = 10;
          private double _currentWatrerTemp = 20;
          private double _inputWaterTemp = 10;

          //bojler
          static double BoilerHeightCm = 200;
          static double BoilerRadiusCm = 25;
          double _curremtWaterVol = Math.PI * Math.Pow((BoilerRadiusCm / 10), 2) * (BoilerHeightCm / 10);
          double DrainPerTick => (_valveShowerOutput / 60 / 1000) * _timerInterval + (_valveSinkOutput / 60 / 1000) * _timerInterval;
          int BoilerPathStartPointX = 100;
          int BoilerPathStartPointY = 100;
          int BoilerPathHeight = 400;
          int BoilerPathWidth = 300;

          //fyzika
          private double _waterHeatCap = 4180;
          double RequiredWaterTemperatureMinC = 50;
          double RequiredWaterTemperatureMaxC = 70;
          double WaterTemperatureUltimateMaxC = 80;
          double WaterBlueColorTemperatureStart = 50;
          double WaterRedColorTemperatureStart = 80;
          //ohřevné těleso
          double _performanceWatt = 4000;

          //max průtok trubkama
          double ValveSinkMaxOutput = 150;
          double ValveShowerMaxOutput = 300;
          private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
          {
              _simStart += _timerInterval * 1;

              if (_valveIsOpened)
              {
                  _waterUsedL += DrainPerTick;
                  var maxWaterL = _curremtWaterVol;
                  _curremtWaterVol -= DrainPerTick;
                  var neededWaterInput = maxWaterL - _curremtWaterVol;

                  double resltTemperatureAfterWaterInput =
                      (_curremtWaterVol * _waterHeatCap * _currentWatrerTemp -
                       _inputWaterTemp * neededWaterInput * _waterHeatCap) /
                      (_waterHeatCap * (-neededWaterInput + _curremtWaterVol));
                  _currentWatrerTemp = _currentWatrerTemp - (resltTemperatureAfterWaterInput - _currentWatrerTemp);
              }

              if (_isHeating)
              {
                  var coilHeatCreated = _timerInterval * _performanceWatt;
                  var tempDif = coilHeatCreated / (_curremtWaterVol * _waterHeatCap) + _currentWatrerTemp;
                  _currentWatrerTemp = tempDif;
              }
              if (_currentWatrerTemp > 20)
              {
                  var lostHeat = _timerInterval * 100;
                  var lostTemp = (lostHeat / _curremtWaterVol * _waterHeatCap);
                  var finalLostTemp = lostTemp - _curremtWaterVol;
                  _currentWatrerTemp -= finalLostTemp;
                  if (_currentWatrerTemp < 20)
                  {
                      _currentWatrerTemp = 20;
                  }
              }

              //automatické ovládání
              if (_currentWatrerTemp < RequiredWaterTemperatureMinC)
              {
                  _isHeating = true;
              }
              else if (_currentWatrerTemp > RequiredWaterTemperatureMaxC)
              {
                  _isHeating = false;
              }
              if (_valveIsOpened)
              {
                  _curremtWaterVol += DrainPerTick;
              }
              UpdateInfo();
          }
          private void UpdateInfo()
          {
              TimeSpan simTime = TimeSpan.FromMilliseconds(_simStart);
              labelSimTime.Text = $"{simTime.Hours.ToString("00")};" +
                                $"{simTime.Minutes.ToString("00")}:" +
                                $"{simTime.Seconds.ToString("00")}:" +
                                $"{simTime.Milliseconds.ToString("00")}";
              labelDrain.Text = DrainPerTick.ToString();
              labelWaterUsed.Text = Math.Round(_waterUsedL, 3).ToString();
              labelTemp.Text = @"Teplota vody je: " + Math.Round(_currentWatrerTemp, 3) + @" C";
              Invalidate();
          }

          private void trackBarShower_Scroll(object sender, EventArgs e)
          {
              _valveShowerOutput = ValveShowerMaxOutput * ((double)trackBarShower.Value / 100);
              labelTrSh.Text = _valveShowerOutput.ToString();
          }

          private void trackBarSink_Scroll(object sender, EventArgs e)
          {
              _valveSinkOutput = ValveSinkMaxOutput * ((double)trackBarSink.Value / 100);
              labelTrSn.Text = _valveSinkOutput.ToString();
          }

          private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
          {
              //horni trubky
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, BoilerPathStartPointX + 9, 0, BoilerPathStartPointX + 9, BoilerPathStartPointY);
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, BoilerPathStartPointX + 18, 0, BoilerPathStartPointX + 18, BoilerPathStartPointY);
              if (_valveShowerOutput > 0 || _valveSinkOutput > 0)
              {
                  e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Blue, BoilerPathStartPointX + 10, 0, 8, BoilerPathStartPointY);
              }
              //hladina vody/teplota vody
              int waterHeight = BoilerPathHeight * (int)_hladinaVody / 100;
              Rectangle waterRec = new Rectangle(BoilerPathStartPointX, BoilerPathStartPointY + BoilerPathHeight - waterHeight, BoilerPathWidth, waterHeight);
              var temperature = WaterRedColorTemperatureStart - WaterBlueColorTemperatureStart;
              var redPercentage = (_currentWatrerTemp - WaterBlueColorTemperatureStart) / temperature * 255;
              if (redPercentage > 255)
              {
                  redPercentage = 255;
              }
              else if (redPercentage < 0)
              {
                  redPercentage = 0;
              }
              var bluePercentage = 255 - redPercentage;
              var waterBlueCol = Color.FromArgb((int)bluePercentage, 255, 0, 0);
              var waterRedCol = Color.FromArgb((int)redPercentage, 255, 0, 0);
              e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(waterBlueCol), waterRec);
              e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(waterRedCol), waterRec);
              //boiler
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, BoilerPathStartPointX, BoilerPathStartPointY, BoilerPathStartPointX, BoilerPathStartPointY + BoilerPathHeight);
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, BoilerPathStartPointX, BoilerPathStartPointY + BoilerPathHeight, BoilerPathStartPointX + BoilerPathWidth, BoilerPathStartPointY + BoilerPathHeight);
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, BoilerPathStartPointX + BoilerPathWidth, BoilerPathStartPointY + BoilerPathHeight, BoilerPathStartPointX + BoilerPathWidth, BoilerPathStartPointY);
              //Trubky k umyvadlu a sprše
              var valvesX = BoilerPathStartPointX + BoilerPathWidth;
              var valvesY = BoilerPathStartPointY + BoilerPathHeight;

              float valvesWidth = 9;
              float valvesSpacing = 0;

              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, valvesX - valvesWidth * 4 - valvesSpacing, valvesY, valvesX - valvesWidth * 4 - valvesSpacing, ClientRectangle.Height);
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, valvesX - valvesWidth * 3 - valvesSpacing, valvesY, valvesX - valvesWidth * 3 - valvesSpacing, ClientRectangle.Height);
              if (_valveShowerOutput > 0)
              {
                  e.Graphics.DrawLine(new Pen(waterBlueCol, 8), valvesX - valvesWidth * 4 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, valvesY, valvesX - valvesWidth * 4 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, ClientRectangle.Height);
                  e.Graphics.DrawLine(new Pen(waterRedCol, 8), valvesX - valvesWidth * 4 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, valvesY, valvesX - valvesWidth * 4 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, ClientRectangle.Height);
              }

              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, valvesX - valvesWidth * 2 - valvesSpacing, valvesY, valvesX - valvesWidth * 2 - valvesSpacing, ClientRectangle.Height);
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, valvesX - valvesWidth * 1 - valvesSpacing, valvesY, valvesX - valvesWidth * 1 - valvesSpacing, ClientRectangle.Height);
              if (_valveSinkOutput>0)
              {
                  e.Graphics.DrawLine(new Pen(waterBlueCol, 8), valvesX - valvesWidth * 2 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, valvesY, valvesX - valvesWidth * 2 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, ClientRectangle.Height);
                  e.Graphics.DrawLine(new Pen(waterRedCol, 8), valvesX - valvesWidth * 2 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, valvesY, valvesX - valvesWidth * 2 - valvesSpacing + valvesWidth / 2, ClientRectangle.Height);
              }
          }

  úterý 8. května 2018 16:44