none
Jak překrýt Bitmap barvou? RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den, jsem začátečník ve visual basicu a mám takovýto kód, vím že je to paskvil ale to ted prosím neřešte, potřebuji poradit jak udělat v třetím řádku od spodu následující (něco na tenhle způsob, s touhle funkcí):

  If True And Form2.Button2.BackColor = Color.Red Then New Bitmap(zkouska1)BackColor = Color.Red

  Chápete? aby Když vyvolám ten "klik" který je řešený posledním odstavcem v kódu a ten button2 na Forme2 bude zároveň červený, potrebuju aby se tedy ta vykreslena bitmapa (zkouska1) prebarvila do cervene barvy...

  Public Class zkouska1
      Private _zkouska1 As New Bitmap("C:\Users\w\Desktop\brno_skola\reduta\Program\Bila\1.png")
      Protected Overrides Sub OnPaint(ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
          Form1.Show()
          Form2.Show()
          MyBase.OnPaint(e)

          e.Graphics.DrawImageUnscaled(New Bitmap(_zkouska1), 0, 0)
      End Sub
      Private Sub zkouska1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
          MyNewSub()
      End Sub

      Sub MyNewSub()
          BackColor = Color.Red
          TransparencyKey = BackColor
      End Sub
      Private Sub Example_ControlAdded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ControlEventArgs) Handles Me.ControlAdded

          AddHandler e.Control.MouseClick, AddressOf Example_MouseClick
      End Sub

      Private Sub Example_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseClick
          If True And Form2.Button2.BackColor = Color.Red Then ??? řešení ???
      End Sub
  End Class


  Pomohlo by neco z tohohle?:

  To set a single color for a bitmap you can use:

  Public Function GetColoredBitmap(w as Integer,
                   h as Integer,
                   col as Color) as Bitmap
  
    Dim bmp as New Bitmap(w, h, PixelFormat32bppPARGB)
    Using g as Graphics = Graphics.FromImage(bmp)
      g.Clear(col)
    End Using
  
    Return bmp
  
  End function
  

  Incorporate as needed. One way is to do this:

  Private sub Button2_Clicked(s as object, e as eventargs) handles Button2.Click
  
    Dim bmp as bitmap = GetColoredBitmap(100, 100, Button2.BackColor)
    bmp.SaveAs("path/to/file.png")
    bmp.Dispose
  
  End sub
  

  Update:

  To alter an existing bitmap, modify to:

  Public Sub ColorBitmap(bmp as Bitmap, col as Color)
  
    Using g as Graphics = Graphics.FromImage(bmp)
      g.Clear(col)
    End Using
  
  End Sub
  
  • Upravený klikihak sobota 5. ledna 2013 16:26
  pátek 4. ledna 2013 17:30