none
its possible set variables and get output with google Javascript to and from vb.net application?

  Dotaz


 • function myFunction() { var variable1 = "vbnetvar1"; var variable2 = "vbnetvar2"; "this section i dont know how to use, method post or what?" var par = { "ext":(variable1,variable2) }; var oAuthConfig = UrlFetchApp.addOAuthService("ext") var response = UrlFetchApp.fetch("https://drive.google.com/file/d/0BzcdCoPYdjJWeWlreGN4NDR3LTg", par) var o = response.getContentText();

  "output is empty" Logger.log(o) }


  in vbnet application is public function

   Public Sub ext(ByVal vbnetvar1, ByVal vbnetvar2)
  "mycode"
  End Sub
  java script send input variables to vb.net and read the output.  • Upravený spekulant středa 18. března 2015 12:21
  středa 18. března 2015 12:02

Odpovědi

 • klientský JavaScript funkce HandleIT() zde volá onu serverovou .NET metodu ProcessIT().

  Na URL nezáleží, protože je vše propojeno v rámci jedné ASPX stránky.

  Bez serveru v podstatě VB.NET nespustíš, leda bys na klientovi měl Silverlight nebo něco podobného.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP.NET/IIS, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz

  • Označen jako odpověď spekulant neděle 5. dubna 2015 7:42
  úterý 31. března 2015 7:53
  Moderátor
 • Možností je spousta a záleží na okolnostech. Například pro ASPX můžete použít volání code-behindových PageMethods. Ve skutečnosti z toho vznikne AJAX-call.

  Page.aspx (HTML)

  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePageMethods="true" />
  
  <asp:TextBox ID="NameTB" runat="server" />
  <asp:TextBox ID="AddressTB" runat="server" />
  
  <asp:Button ID="CreateAccountBtn" runat="server" Text="Signup" OnClientClick="HandleIT(); return false;" />
  

  Page.aspx (JavaScript)

  <script type="text/javascript">
      function HandleIT() {
        var name = document.getElementById('<%= NameTB.ClientID %>').value;
        var address = document.getElementById('<%= AddressTB.ClientID %>').value;
        PageMethods.ProcessIT(name, address, onSucess, onError); 
        function onSucess(result) {
          alert(result);
        }
        function onError(result) {
          alert('Something wrong.');
        }
      }
  </script>

  Page.aspx.cs

  [WebMethod]
  public static string ProcessIT(string name, string address)
  {
    string result = "Welcome Mr. " + name + ". Your address is '" + address + "'.";
    return result;
  }

  ...nebo použít jQuery a z něj volat $.ajax(...), atp. atp.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP.NET/IIS, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz

  • Označen jako odpověď Robert HakenMVP, Moderator pátek 27. března 2015 14:00
  • Zrušeno označení jako odpověď spekulant úterý 31. března 2015 7:19
  • Označen jako odpověď spekulant úterý 31. března 2015 7:19
  pátek 27. března 2015 14:00
  Moderátor

Všechny reakce

 • A ptáš se na co?

  JCH

  čtvrtek 19. března 2015 16:41
 • v nadpise je všetko. pýtam si či to takto ide? či nemárnim čas skúšaním.
  čtvrtek 19. března 2015 19:04
 • Možností je spousta a záleží na okolnostech. Například pro ASPX můžete použít volání code-behindových PageMethods. Ve skutečnosti z toho vznikne AJAX-call.

  Page.aspx (HTML)

  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePageMethods="true" />
  
  <asp:TextBox ID="NameTB" runat="server" />
  <asp:TextBox ID="AddressTB" runat="server" />
  
  <asp:Button ID="CreateAccountBtn" runat="server" Text="Signup" OnClientClick="HandleIT(); return false;" />
  

  Page.aspx (JavaScript)

  <script type="text/javascript">
      function HandleIT() {
        var name = document.getElementById('<%= NameTB.ClientID %>').value;
        var address = document.getElementById('<%= AddressTB.ClientID %>').value;
        PageMethods.ProcessIT(name, address, onSucess, onError); 
        function onSucess(result) {
          alert(result);
        }
        function onError(result) {
          alert('Something wrong.');
        }
      }
  </script>

  Page.aspx.cs

  [WebMethod]
  public static string ProcessIT(string name, string address)
  {
    string result = "Welcome Mr. " + name + ". Your address is '" + address + "'.";
    return result;
  }

  ...nebo použít jQuery a z něj volat $.ajax(...), atp. atp.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP.NET/IIS, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz

  • Označen jako odpověď Robert HakenMVP, Moderator pátek 27. března 2015 14:00
  • Zrušeno označení jako odpověď spekulant úterý 31. března 2015 7:19
  • Označen jako odpověď spekulant úterý 31. března 2015 7:19
  pátek 27. března 2015 14:00
  Moderátor
 • poprqavde moc tomu nerozumiem. tými metódami sa volá alebo ich volám?nevidím tam url. googlecript document nepozná. keď som pozeral na výstupy z volania FETCH, tak tam zisťuje skôr textové súbory.Nechcem si zakladať vlastný server na jednu službu, tak špekulujem ako by sa to dalo.

  úterý 31. března 2015 7:32
 • klientský JavaScript funkce HandleIT() zde volá onu serverovou .NET metodu ProcessIT().

  Na URL nezáleží, protože je vše propojeno v rámci jedné ASPX stránky.

  Bez serveru v podstatě VB.NET nespustíš, leda bys na klientovi měl Silverlight nebo něco podobného.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP.NET/IIS, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz

  • Označen jako odpověď spekulant neděle 5. dubna 2015 7:42
  úterý 31. března 2015 7:53
  Moderátor
 • no vlastne mi išlo o to aby som mal rovnaký výstup zo šifrovania.

  pozri tu.

  neděle 5. dubna 2015 7:42