none
Visula studio15, C#, Wondows 10 64bit, Microsoft Speech SDK 5.1 SpeechLib.dll RRS feed

  • Dotaz

  • Ako nainštalovať/nastaviť slovenský/český jazyk pre "tex to hlas"? Vo Windows je nainštalovaný a aj funguje. Ale pri použití

    SpVoice.GetVoises()

    sa neprenesie a teda sa nedá ani nastaviť. Má niekto riešenie?

    ďakujem.

    neděle 5. května 2019 11:13