none
instalace microsoft vc redist 2012(x86) selhala

Všechny reakce