none
C++ CreateGraphics RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den.

  Proč nefunguje:

  Pen^ p1;
  MyForm(void)
  {
  InitializeComponent();
  p1=gcnew Pen(Color::FromArgb(0,0,0));
  label1->CreateGraphics()->DrawEllipse(p1,150,150,50,50);
  }

  ale až po změně velikosti okna se nakreslí:

  private: System::Void label1_Paint(System::Object^  sender, System::Windows::Forms::PaintEventArgs^  e) {
  label1->CreateGraphics()->DrawEllipse(p1,150,150,50,50);
  }

  Děkuji.

  čtvrtek 5. září 2013 12:18