none
Multithreaded TCP Server RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím, 

  Vytvářím vícevláknový TCP Server. Bude se k němu hlásit více než jeden mobilní klient pomocí služby GPRS. Můj problém spočívá v tom, že nevím, jak přesně předat parametry třídy Server.cs do formuláře, tak abych mohl zobrazit přijatá data od jednotlivých klientů. Díky za vaše rady a tipy.

  Kód třídy Server.cs:

  using System;
  using System.Text;
  using System.Net.Sockets;     
  using System.Threading;       
  using System.Net;     
       
  namespace TCP_Monitor
  {
    class Server
    {  
      private TcpListener tcpListener;
      private Thread listenThread;
      public string Rx_Data;
  
      public event EventHandler Received;
  
      public Server()
      {
        this.tcpListener = new TcpListener(IPAddress.Any, 2032);
  
        this.listenThread = new Thread(new ThreadStart(ListenForClients));
  
        this.listenThread.Start();
      }
  
  
      private void ListenForClients()
      {
        this.tcpListener.Start();
  
        while (true)
        {
          TcpClient client = this.tcpListener.AcceptTcpClient();
  
          Thread clientThread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(HandleClientComm));
  
          clientThread.Start(client);
        }
      }
  
      protected virtual void IsDataReceived(EventArgs e)
      {
        if (Received != null)
          Received(this, e);
      }
  
      private void HandleClientComm(object client)
      {
        TcpClient tcpClient = (TcpClient)client;
  
        NetworkStream clientStream = tcpClient.GetStream();
  
        byte[] message = new byte[4096];
  
        int bytesRead;
  
        while (true)
        {
          bytesRead = 0;
  
          try
          {
            bytesRead = clientStream.Read(message, 0, 4096);
          }
          catch
          {
            break;
          }
  
          if (bytesRead == 0)
          {
            break;
          }
  
          ASCIIEncoding encoder = new ASCIIEncoding();
  
          Rx_Data = encoder.GetString(message, 0, bytesRead);
  
          IsDataReceived(EventArgs.Empty);
        }
      }
    }
  }
  

  úterý 26. února 2013 7:06

Odpovědi

 • Zdravím,

  z dotazu není jasné kde je nějaký ten formulář. Pokud máte na mysli klienta, tak tomu musíte na serveru připravit odpověď, kterou pochopí a přes NetworkStream mu ji poslat zpátky.

  Osobně bych ale pro Váš problém nevytvářel vytvořené a použil WCF REST službu, která se Vám o veškerou komunikaci postará a z klienta posíláte klasický HTTP web request, což zvládnete v jakémkoliv prostředí (JavaScript, Android, Windows Mobile, ...) bez problémů a odpověď je na Vás, zda zvolíte XML, JSON...

  sobota 18. května 2013 8:24