none
Po kliknutí se aplikace minimalizuje C#

  Dotaz

 • Ahoj 
  Jak mám udělat aby aby se po stisknutí tlačítka aplikace minimalizovala do lišty a napsalo například "Aplikace byla minimalizováno

          private void ClickPlayGameBtn(object sender, RoutedEventArgs e)
          {
              BtnStartGame.IsEnabled = false;
              LstPatchlist.Clear();

              if (Patched == true)
              {
                  this.StartGame();
              }
              else
              {
                  System.ComponentModel.BackgroundWorker bgWorker = new System.ComponentModel.BackgroundWorker();
                  bgWorker.DoWork += delegate
                  {
                      this.LoadPatchList();
                  };
                  bgWorker.RunWorkerAsync();
              }
          }
  10. května 2014 13:39