none
Aktualizovatelný dotaz - počet vstupů do DB (spíš patří do předchozí skupiny)

  Dotaz

 • Dobrý den,

  mám problém s evidencí vstupů do DB.

  Stručný popis:

  Při startu mé aplikace chci z accessové db načíst informaci o posledním log in-u (tu zobrazit na úvodní stránce) a současně do stejné tabulky uložit novou větu a novém vstupu - aktualizovaný počet vstupů do db vložím do proměnné a použiji např. na další stránce.

  V podstatě jednoduché zadání a na lokálním IIS mi to funguje, ale jakmile to přenesu na server, tak mi program generuje chybu cca: "Operace musí být jako aktualizovatelný dotaz"

  Asi to musí být nějaká blbost, kterou přes provozní slepotu nevidím.

  Děkuji za Vaše tipy a rady.

   

  PS. Pro rychlejší orientaci jsem se z kodu snažil vymazat nadbytečné řádky.

   

   

   

  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

   

  Dim objDR As OleDb.OleDbDataReader

  Dim objDR_N As OleDb.OleDbDataReader

  Dim objCMD As New OleDb.OleDbCommand()

  Dim objCMD_N As New OleDb.OleDbCommand()

  Dim objConn As New OleDb.OleDbConnection()

  Dim objConn_N As New OleDb.OleDbConnection()

  Dim strSQL As String

  Dim objDa_N As New OleDb.OleDbDataAdapter()

   

  ' Open the DB connection

  objConn.ConnectionString = Application("strConn")

  objConn.Open()

   

  ' Set the command connection

  objCMD.Connection = objConn

  objCMD.CommandText = "SELECT Volby_DB.zverejneno_kdy, Volby_DB.zverejneno_kym, Volby_DB.zverejneno_pozn, Volby_DB.zverejneno_pozn2 FROM Volby_DB;"

  objDR = objCMD.ExecuteReader()

   

   

  objDR.Read()

   

  If Not IsDBNull(objDR.Item("zverejneno_pozn")) Then

  LblPozn.Text = " (pozn. " & objDR.Item("zverejneno_pozn") & ")"

  End If

   

  objDR.Close()

  objConn.Close()

   

   

  objConn.Open()

  ' Set the command connection

  objCMD.Connection = objConn

  objCMD.CommandText = "SELECT Count(All_RM.ID_Usneseni) AS POCET, LAST(All_RM.CISLO) AS POSLEDNI FROM(All_RM) UNION ALL SELECT Count(All_ZM.ID_Usneseni_ZM) AS POCET, LAST(All_ZM.CISLO) AS POSLEDNI FROM All_ZM;"

  objDR = objCMD.ExecuteReader()

   

  objDR.Read()

   

  Session("Pocet_RM") = objDR.Item("pocet")

  Session("Last_RM") = objDR.Item("POSLEDNI")

   

  objDR.Close()

  objConn.Close()

   

   

  '

  'načtení počtu vstupů do DB

  objConn_N.ConnectionString = Application("strConn_N")

  objConn_N.Open()

  objCMD_N.Connection = objConn_N

  objCMD_N.CommandText = "SELECT Last(vstupy.ID_TASK) AS LastOfID, Last(vstupy.KDY) AS LastOfKDY, Last(vstupy.KDE) AS LastOfKDE FROM vstupy;"

  objDR_N = objCMD_N.ExecuteReader()

   

  objDR_N.Read()

  txt0.Text = "(poslední LOG do databáze: " & Format(objDR_N.Item("lastofkdy").ToString, "Long Date") & " - " & Format(objDR_N.Item("lastofkdy").ToString, "Long Time") & ")"

   

  objDR_N.Close()

  objConn_N.Close()

   

   

  'vložení nového přístupu

  objConn_N.ConnectionString = Application("strConn_N")

  objConn_N.Open()

  strSQL = "INSERT INTO VSTUPY (KDY,KDE,KDE_SESSION,KTERA_SESSION,USER_ID) VALUES('" & Now().ToString & "','start.aspx','" & Session.SessionID.ToString & "','" & Session("adresar").ToString & "','" & User.Identity.Name.ToString() & "');"

  objDa_N.InsertCommand() = New OleDb.OleDbCommand(strSQL, objConn_N)

  objDa_N.InsertCommand.ExecuteNonQuery()

  objDa_N.SelectCommand() = New OleDb.OleDbCommand("Select @@IDENTITY", objConn_N)

   

  Application("txtPocetVstupu") = objDa_N.SelectCommand.ExecuteScalar().ToString

   

  objConn_N.Close()

   

   

  End Sub

  pátek 31. října 2008 20:43

Odpovědi

Všechny reakce