none
Přesunutí logiky do samostatné třídy

  Dotaz

 • Dobrý den,

  potřeboval bych přesunout logiku do samostatné třídy co se mi opakuje (tučně), mění se mi pouze sql příkaz:

      private void btnZakSmazat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["TridniKnihaConnectionString"].ConnectionString))
        {
          con.Open();
  
          SqlCommand command = new SqlCommand("delete from Zak where ID=" +_idVybranehoZaka, con);
          command.ExecuteNonQuery();
        }
  
        NactiData();
        NactiHodnotyDoFormulare();
        
      }

  Celý kód:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using TridniKniha.Entity;
  using System.Configuration;
  
  namespace TridniKniha.Formulare
  {
    public partial class TridniKnihaForm : Form
    {
      private int _idVybranehoZaka;
  
      private List<Zak> _zaci;
      private List<Predmet> _predmety;
  
      public TridniKnihaForm()
      {
        NactiData();
  
        InitializeComponent();
  
        NactiHodnotyDoFormulare();
  
        SchovejPanely();
      }
  
      private void SchovejPanely()
      {
        gpbDochazka.Visible = false;
        gpbZaci.Visible = false;
      }
  
      private void NactiData()
      {
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["TridniKnihaConnectionString"].ConnectionString))
        {
          con.Open();
  
          SqlCommand command = new SqlCommand("select * from Predmet", con);
          SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
  
          _predmety = new List<Predmet>();
  
          while (reader.Read())
          {
            _predmety.Add(new Predmet
            {
              ID = reader.GetInt32(0),
              Nazev = reader.GetString(1),
            });
          }
  
          reader.Close();
  
          command.CommandText = "select * from Zak";
  
          reader = command.ExecuteReader();
  
          _zaci = new List<Zak>();
  
          while (reader.Read())
          {
            _zaci.Add(new Zak
            {
              ID = reader.GetInt32(0),
              Jmeno = reader.GetString(1),
              Prijmeni = reader.GetString(2),
            });
          }
        }
      }
      
      //načtení předmětů do formuláře
      private void NactiHodnotyDoFormulare()
      {
        cmbPredmet.DataSource = _predmety;
        cmbPredmet.DisplayMember = "Nazev";
        cmbPredmet.ValueMember = "ID";
  
        cmbTyden.Items.Clear();
        for (int i = 1; i < 13; i++)
        {
          cmbTyden.Items.Add(i);
        }
  
        lstZaci.DataSource = _zaci;
        lstZaci.DisplayMember = "Prijmeni";
        lstZaci.ValueMember = "ID";
      }
  
      //výběr zvoleného týdne
      private void cmbTyden_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  			if (cmbTyden.SelectedIndex < 0) return;
  
        chbDochazka.DataSource = _zaci;
        chbDochazka.DisplayMember = "Prijmeni";
        chbDochazka.ValueMember = "ID";
  
        //nastavení všech checkbox na vynulováno
        for (int i = 0; i < chbDochazka.Items.Count; i++)
        {
          chbDochazka.SetItemChecked(i, false);
        }
  
        //vyběr přítomného studenta
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["TridniKnihaConnectionString"].ConnectionString))
        {
          con.Open();
  
          var vybranyPredmet = (Predmet)cmbPredmet.SelectedItem;
  				int vybranyTyden = Convert.ToInt32(cmbTyden.Text);
  
          List<int> vybraniZaci = new List<int>();
  
  				var command = new SqlCommand("select IDZAKA from Dochazka where IDPREDMETU = " + vybranyPredmet.ID + " and TYDEN = " + vybranyTyden, con);
          using (var reader = command.ExecuteReader())
          { 
            while(reader.Read())
            {
              int id = reader.GetInt32(0);
  						int index = -1;
  
              foreach (Zak item in chbDochazka.Items)
              {
  							index++;
  
                if (item.ID != id) continue;
  
                vybraniZaci.Add(index);
  
  							break;
              }
  
  						index = -1;
            }
          }
  
          //vybrání žáka v docházce
          foreach (int index in vybraniZaci)
  	      {
            chbDochazka.SetItemChecked(index, true);
  	      }
        }
      }
  
      private void btnUlozitDochazku_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        var vybranyPredmet = (Predmet)cmbPredmet.SelectedItem;
  			int vybranyTyden = Convert.ToInt32(cmbTyden.Text);
  
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["TridniKnihaConnectionString"].ConnectionString))
        {
          con.Open();
  
          foreach (var item in chbDochazka.CheckedItems)
          {
            var zak = (Zak)item;
  
  					SqlCommand command = new SqlCommand("select top 1 ID from Dochazka where IDZAKA = " + zak.ID + " and IDPREDMETU = " + vybranyPredmet.ID + " and TYDEN = " + vybranyTyden, con);
  
            int dochazkaPocet = 0;
            using ( var reader = command.ExecuteReader())
            {
              while(reader.Read())
              {
                dochazkaPocet = reader.GetInt32(0);
              }
            }
  
            if (dochazkaPocet <= 0)
            {
              SqlCommand command2 = new SqlCommand("insert into Dochazka(IDZAKA, IDPREDMETU, TYDEN) values(" + zak.ID + ", " + vybranyPredmet.ID + ", " + vybranyTyden + ")", con);
              int count = command2.ExecuteNonQuery();
            }
  					
  					
          }
        }
      }
  
      private void btnZaci_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        SchovejPanely();
        gpbZaci.Visible = true;
      }
  
      private void btnDochazka_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        SchovejPanely();
        gpbDochazka.Visible = true;
      }
  
      private void lstZaci_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        var vybranyZak = (Zak)lstZaci.SelectedItem;
  
        tbZakJmeno.Text = vybranyZak.Jmeno;
        tbZakPrijmeni.Text = vybranyZak.Prijmeni;
  
        _idVybranehoZaka = vybranyZak.ID;
      }
  
      private void btnZakAktualizovat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["TridniKnihaConnectionString"].ConnectionString))
        {
          con.Open();
  
          SqlCommand command = new SqlCommand("update Zak set JMENO = '" + tbZakJmeno.Text + "', PRIJMENI = '" + tbZakPrijmeni.Text + "' where ID = " + _idVybranehoZaka, con);
          command.ExecuteNonQuery();
        }
  
        NactiData();
        NactiHodnotyDoFormulare();
      }
  
      //vytvoření nového žáka
      private void btnZakNovy_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["TridniKnihaConnectionString"].ConnectionString))
        {
          con.Open();
  
          SqlCommand command = new SqlCommand("insert into Zak(JMENO, PRIJMENI) values('" + tbZakJmeno.Text + "', '" + tbZakPrijmeni.Text + "')", con);
          command.ExecuteNonQuery();
        }
  
        NactiData();
        NactiHodnotyDoFormulare();
      }
  
  
      private void btnZakSmazat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["TridniKnihaConnectionString"].ConnectionString))
        {
          con.Open();
  
          SqlCommand command = new SqlCommand("delete from Zak where ID=" +_idVybranehoZaka, con);
          command.ExecuteNonQuery();
        }
  
        NactiData();
        NactiHodnotyDoFormulare();
        
      }
    }
  }
  

  Prosím co kam přesunout a jak to volat? :) díky moc

  pátek 10. ledna 2014 8:38