none
Nelze provést instalaci SP1 na MSSQL2008R2 Express RRS feed

 • Dotaz

 • Nelze provést instalaci SP1 pro MSSQL2008R2 na W7 64bit. Končí to chybou a odkazem na průzkum log souboru (ten je v níže. Windows update to má jako KB2528583. taktéž končí chybou.

  Díky za tipy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Summary.txt
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Overall summary:
    Final result:                  The patch installer has failed to update the shared features. To determine the reason for failure, review the log files.
    Exit code (Decimal):           -2068709375
    Exit facility code:            1202
    Exit error code:               1
    Exit message:                   A failure was detected for a previous installation, patch, or repair during configuration for features [SQL_BIDS_Full,]. In order to apply this patch package (KB2528583), you must resolve any issues with the previous operation that failed. View the summary.txt log to determine why the previous operation failed.
    Start time:                    2014-07-10 10:37:46
    End time:                      2014-07-10 10:38:30
    Requested action:              Patch
    Log with failure:              C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20140710_103744\Detail.txt
    Exception help link:           http%3a%2f%2fgo.microsoft.com%2ffwlink%3fLinkId%3d20476%26ProdName%3dMicrosoft%2bSQL%2bServer%26EvtSrc%3dsetup.rll%26EvtID%3d50000%26ProdVer%3d10.50.2500.0%26EvtType%3d0xF762992B%401202%401

  Machine Properties:
    Machine name:                  NB-090
    Machine processor count:       4
    OS version:                    Windows 7
    OS service pack:               Service Pack 1
    OS region:                     Česká republika
    OS language:                   čeština (Česká republika)
    OS architecture:               x64
    Process architecture:          64 Bit
    OS clustered:                  No

  Product features discovered:
    Product              Instance             Instance ID                    Feature                                  Language             Edition              Version         Clustered
    Sql Server 2008 R2   MSSQLSERVER          MSSQL10_50.MSSQLSERVER         Database Engine Services                 1033                 Express Edition      10.50.1617.0    No        
    Sql Server 2008 R2                                                       Management Tools - Basic                 1033                 Express Edition      10.50.1617.0    No        

  Package properties:
    Description:                   SQL Server Database Services 2008 R2
    ProductName:                   SQL2008
    Type:                          RTM
    Version:                       10
    SPLevel:                       1
    KBArticle:                     KB2528583
    KBArticleHyperlink:            http://support.microsoft.com/?kbid=2528583
    PatchType:                     SP
    AssociateHotfixBuild:          0
    Platform:                      x64
    PatchLevel:                    10.51.2500.0
    ProductVersion:                10.50.1600.1
    GDRReservedRange:              10.0.1000.0:10.0.1099.0;10.0.3000.0:10.0.3099.0
    PackageName:                   SQLServer2008-KB2528583-x64.exe
    Installation location:         c:\7e24a72bdd798d522c799096afdc64\x64\setup\

  User Input Settings:
    ACTION:                        Patch
    ALLINSTANCES:                  False
    CLUSTERPASSIVE:                False
    CONFIGURATIONFILE:             
    ENU:                           False
    FARMACCOUNT:                   <empty>
    FARMADMINPORT:                 0
    FARMPASSWORD:                  *****
    HELP:                          False
    INDICATEPROGRESS:              False
    INSTANCEID:                    <empty>
    INSTANCENAME:                  <empty>
    PASSPHRASE:                    *****
    QUIET:                         False
    QUIETSIMPLE:                   False
    UIMODE:                        Normal
    X86:                           False

  Rules with failures:

  Global rules:

  There are no scenario-specific rules.

  Rules report file:               The rule result report file is not available.

  Exception summary:
  The following is an exception stack listing the exceptions in outermost to innermost order
  Inner exceptions are being indented

  Exception type: Microsoft.SqlServer.Chainer.Infrastructure.ChainerInvalidOperationException
      Message:
          
          A failure was detected for a previous installation, patch, or repair during configuration for features [SQL_BIDS_Full,]. In order to apply this patch package (KB2528583), you must resolve any issues with the previous operation that failed. View the summary.txt log to determine why the previous operation failed.
      Data:
        ChainerInvalidOperationExceptionData = ProductInstallProperty
        DisableUpload = true
        DisableWatson = true
      Stack:
          v Microsoft.SqlServer.Configuration.MsiExtension.ProductInstallProperty.CheckFailedConfiguration()
          v Microsoft.SqlServer.Configuration.MsiExtension.ProductInstallProperty.CollectProductData()
          v Microsoft.SqlServer.Configuration.FeatureTreeConfigurationBase.LoadFeatureTreeDefinitionAllInstances()
          v Microsoft.SqlServer.Configuration.PatchFeatureTree.InitializePatchFeatureTree(ServiceContainer context)
          v Microsoft.SqlServer.Configuration.SetupExtension.InitializeUIDataAction.ExecuteAction(String actionId)
          v Microsoft.SqlServer.Chainer.Infrastructure.Action.Execute(String actionId, TextWriter errorStream)
          v Microsoft.SqlServer.Setup.Chainer.Workflow.ActionInvocation.ExecuteActionHelper(TextWriter statusStream, ISequencedAction actionToRun)

  čtvrtek 10. července 2014 9:00

Odpovědi

 • Ahoj, píše, že musíš vyřešit všechny problémy, které vznikli s předchozí instalací. Předpokládám, že se jedná o instalaci samotného SQL serveru. Ještě jsem na sedmi SQL neinstaloval, vždy jen na server a nikdy mi to problémy nedělalo. Před samotnou instalací SQL serveru ti musel vypsat co všechno se mu nelíbí a zrovna tak musel vytvořit zprávu o proběhlé instalaci. Doporučuji vyřešit všechny problémy a zkusit to znovu.

  Instalace na sedmičky, hlavně pokud je používáš nějakou dobu k běžnému provozu asi nejsou optimálním řešením.

  dk.

  pátek 11. července 2014 22:05