none
Pracující uživatelé RRS feed

Odpovědi

 • Tak to potom je dobré vzít select z procedury a vzít si odsud, co je třeba. Tím odpadne práce se samotnou procedurou.

  Dotaz ze sp_who:

  SELECT spid, status, RTRIM(loginame) AS loginame, hostname,
             CONVERT(char(5), blocked) AS blk, 
             DB_NAME(dbid) AS dbname, cmd, physical_io, memusage
  FROM master.dbo.sysprocesses where ecid = 0

  sysprocesses jako takové nabízí zajímavé info, snad tot už pomohlo :)

  • Označen jako odpověď Petr BRABEC středa 27. března 2013 12:37
  středa 27. března 2013 9:56

Všechny reakce