none
Analogové hodiny RRS feed

Odpovědi

 • Stejný princip :) Celý zdroják :)

   public enum PointSelect
      {
          A,
          B,
          C
      }

      public partial class Form1 : Form
      {
          private Point A = new Point(0, 200);
          private Point B = new Point(200, 0);
          private Point C = new Point(200, 400);
          private Point A1 = new Point(100, 200);
          private Point B1 = new Point(200, 100);
          private Point C1 = new Point(200, 300);
          private Point stredKruhu = new Point(100, 100);
          private int radiusKruhu = 200;
          List<Car> cars = new List<Car>();
          private int numOfCars = 0;
          public Form1()
          {
              InitializeComponent();
              DoubleBuffered = true;
          }

          private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
          {
              //vykresleni kruhu
              e.Graphics.DrawArc(Pens.Black, stredKruhu.X, stredKruhu.Y, radiusKruhu, radiusKruhu, 0, 360);
              //pripojka A
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, A, A1);
              //B
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, B, B1);
              //C
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, C, C1);
              //odebrání auta
              cars.Remove(cars.FirstOrDefault(x => x.remove));
              //Auta
              foreach (var x in cars)
              {
                  Brush p = new SolidBrush(x.col);
                  e.Graphics.FillRectangle(p, x.pos.X, x.pos.Y, 11, 7);
                  e.Graphics.DrawString($"{x.ID}", new Font("Arial Black", 12), Brushes.Black,new RectangleF(x.pos.X, x.pos.Y, 31, 27) ,new StringFormat { Alignment = StringAlignment.Center, LineAlignment = StringAlignment.Center });
              }
          }
        

          
          private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
          {
              Console.WriteLine(@"Zvoleno " + comboBox1.SelectedItem + @"/ " + comboBox2.SelectedItem);
              List<PointF> path = new List<PointF>();
              //start
              int angle = 0;
              switch (comboBox1.SelectedItem)
              {
                  case PointSelect.A:
                      path.Add(A);
                      path.Add(A1);
                      angle = 270;
                      break;
                  case PointSelect.B:
                      path.Add(B);
                      path.Add(B1);
                      angle = 180;
                      break;
                  case PointSelect.C:
                      path.Add(C);
                      path.Add(C1);
                      break;
                  default:
                      break;
              }
              //destination
              switch (comboBox2.SelectedItem)
              {
                  case PointSelect.A:
                      path.Add(A1);
                      path.Add(A);
                      break;
                  case PointSelect.B:
                      path.Add(B1);
                      path.Add(B);
                      break;
                  case PointSelect.C:
                      path.Add(C1);
                      path.Add(C);
                      break;
                  default:
                      break;
              }
              cars.Add(new Car(path, Color.Blue, 5, angle,numOfCars));
              numOfCars++;
          }

          private void timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e)
          {
              Invalidate();
          }

          private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
          {
              comboBox1.DataSource = Enum.GetValues(typeof(PointSelect));
              comboBox2.DataSource = Enum.GetValues(typeof(PointSelect));
              timer1.Interval = 20;
              timer1.Start();
          }
      }

      public class Car
      {
          public PointF startPoint;
          public PointF stopPoint;
          public List<PointF> path = new List<PointF>();
          public PointF pos;
          public double speed;
          public Color col;
          public bool mode = false;
          private bool pohybujemeSe = true;
          public bool remove = false;
          private int index = 0;
          private Thread th;
          int angleCircle = 0;
          public int ID = 0;
          public Car(List<PointF> pth, Color c, double spd, int angle,int numOfcars)
          {
              path = pth;
              startPoint = pth[index];
              pos = startPoint;
              stopPoint = pth[index + 1];
              col = c;
              speed = spd;
              angleCircle = angle;
              th = new Thread(Move);
              th.Start();
              ID = numOfcars;
          }

          public void Move()
          {
              while (remove == false)
              {
                  Thread.Sleep(20);
                  if (mode == false)
                  {
                      //porovnani bodu
                      if (Math.Sqrt(Math.Pow(pos.X - stopPoint.X, 2) + Math.Pow(pos.Y - stopPoint.Y, 2)) < speed)
                      {
                          //dojeli jsme
                          pohybujemeSe = false;
                          pos = stopPoint;
                          mode = true;
                          index++;
                          startPoint = stopPoint;
                          if (index + 1 >= path.Count)
                          {
                              remove = true;
                          }
                          else
                          {
                              stopPoint = path[index + 1];
                          }
                      }
                      if (pohybujemeSe == true)
                      {
                          //pohyb po lajně
                          var angle = Math.Atan2(stopPoint.Y - startPoint.Y, stopPoint.X - startPoint.X); //radius
                          pos.X += (float) (Math.Cos(angle) * speed);
                          pos.Y += (float) (Math.Sin(angle) * speed);
                      }
                  }
                  else
                  {
                      if (Math.Sqrt(Math.Pow(pos.X - stopPoint.X, 2) + Math.Pow(pos.Y - stopPoint.Y, 2)) < speed)
                      {
                          //dojeli jsme
                          pohybujemeSe = true;
                          pos = stopPoint;
                          mode = false;
                          index++;
                          startPoint = stopPoint;
                          if (index + 1 >= path.Count)
                          {
                              remove = true;
                          }
                          else
                          {
                              stopPoint = path[index + 1];
                          }
                      }
                      //circle move
                      angleCircle -= 1; //změna směru -= --- hodinové ručičky +=
                      double angleRad = angleCircle * Math.PI / 180;
                      var x = 200 + Math.Sin(angleRad) * 100;
                      var y = 200 + Math.Cos(angleRad) * 100;
                      pos.X = (float) x;
                      pos.Y = (float) y;
                  }
              }
          }
      }
  }


  • Označen jako odpověď Josef Zbořil úterý 8. května 2018 16:28
  úterý 8. května 2018 16:23

Všechny reakce

 • Zdravím, budeš muset si najít vzorečky pro sin a cos.
  úterý 8. května 2018 16:19
 • Stejný princip :) Celý zdroják :)

   public enum PointSelect
      {
          A,
          B,
          C
      }

      public partial class Form1 : Form
      {
          private Point A = new Point(0, 200);
          private Point B = new Point(200, 0);
          private Point C = new Point(200, 400);
          private Point A1 = new Point(100, 200);
          private Point B1 = new Point(200, 100);
          private Point C1 = new Point(200, 300);
          private Point stredKruhu = new Point(100, 100);
          private int radiusKruhu = 200;
          List<Car> cars = new List<Car>();
          private int numOfCars = 0;
          public Form1()
          {
              InitializeComponent();
              DoubleBuffered = true;
          }

          private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
          {
              //vykresleni kruhu
              e.Graphics.DrawArc(Pens.Black, stredKruhu.X, stredKruhu.Y, radiusKruhu, radiusKruhu, 0, 360);
              //pripojka A
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, A, A1);
              //B
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, B, B1);
              //C
              e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, C, C1);
              //odebrání auta
              cars.Remove(cars.FirstOrDefault(x => x.remove));
              //Auta
              foreach (var x in cars)
              {
                  Brush p = new SolidBrush(x.col);
                  e.Graphics.FillRectangle(p, x.pos.X, x.pos.Y, 11, 7);
                  e.Graphics.DrawString($"{x.ID}", new Font("Arial Black", 12), Brushes.Black,new RectangleF(x.pos.X, x.pos.Y, 31, 27) ,new StringFormat { Alignment = StringAlignment.Center, LineAlignment = StringAlignment.Center });
              }
          }
        

          
          private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
          {
              Console.WriteLine(@"Zvoleno " + comboBox1.SelectedItem + @"/ " + comboBox2.SelectedItem);
              List<PointF> path = new List<PointF>();
              //start
              int angle = 0;
              switch (comboBox1.SelectedItem)
              {
                  case PointSelect.A:
                      path.Add(A);
                      path.Add(A1);
                      angle = 270;
                      break;
                  case PointSelect.B:
                      path.Add(B);
                      path.Add(B1);
                      angle = 180;
                      break;
                  case PointSelect.C:
                      path.Add(C);
                      path.Add(C1);
                      break;
                  default:
                      break;
              }
              //destination
              switch (comboBox2.SelectedItem)
              {
                  case PointSelect.A:
                      path.Add(A1);
                      path.Add(A);
                      break;
                  case PointSelect.B:
                      path.Add(B1);
                      path.Add(B);
                      break;
                  case PointSelect.C:
                      path.Add(C1);
                      path.Add(C);
                      break;
                  default:
                      break;
              }
              cars.Add(new Car(path, Color.Blue, 5, angle,numOfCars));
              numOfCars++;
          }

          private void timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e)
          {
              Invalidate();
          }

          private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
          {
              comboBox1.DataSource = Enum.GetValues(typeof(PointSelect));
              comboBox2.DataSource = Enum.GetValues(typeof(PointSelect));
              timer1.Interval = 20;
              timer1.Start();
          }
      }

      public class Car
      {
          public PointF startPoint;
          public PointF stopPoint;
          public List<PointF> path = new List<PointF>();
          public PointF pos;
          public double speed;
          public Color col;
          public bool mode = false;
          private bool pohybujemeSe = true;
          public bool remove = false;
          private int index = 0;
          private Thread th;
          int angleCircle = 0;
          public int ID = 0;
          public Car(List<PointF> pth, Color c, double spd, int angle,int numOfcars)
          {
              path = pth;
              startPoint = pth[index];
              pos = startPoint;
              stopPoint = pth[index + 1];
              col = c;
              speed = spd;
              angleCircle = angle;
              th = new Thread(Move);
              th.Start();
              ID = numOfcars;
          }

          public void Move()
          {
              while (remove == false)
              {
                  Thread.Sleep(20);
                  if (mode == false)
                  {
                      //porovnani bodu
                      if (Math.Sqrt(Math.Pow(pos.X - stopPoint.X, 2) + Math.Pow(pos.Y - stopPoint.Y, 2)) < speed)
                      {
                          //dojeli jsme
                          pohybujemeSe = false;
                          pos = stopPoint;
                          mode = true;
                          index++;
                          startPoint = stopPoint;
                          if (index + 1 >= path.Count)
                          {
                              remove = true;
                          }
                          else
                          {
                              stopPoint = path[index + 1];
                          }
                      }
                      if (pohybujemeSe == true)
                      {
                          //pohyb po lajně
                          var angle = Math.Atan2(stopPoint.Y - startPoint.Y, stopPoint.X - startPoint.X); //radius
                          pos.X += (float) (Math.Cos(angle) * speed);
                          pos.Y += (float) (Math.Sin(angle) * speed);
                      }
                  }
                  else
                  {
                      if (Math.Sqrt(Math.Pow(pos.X - stopPoint.X, 2) + Math.Pow(pos.Y - stopPoint.Y, 2)) < speed)
                      {
                          //dojeli jsme
                          pohybujemeSe = true;
                          pos = stopPoint;
                          mode = false;
                          index++;
                          startPoint = stopPoint;
                          if (index + 1 >= path.Count)
                          {
                              remove = true;
                          }
                          else
                          {
                              stopPoint = path[index + 1];
                          }
                      }
                      //circle move
                      angleCircle -= 1; //změna směru -= --- hodinové ručičky +=
                      double angleRad = angleCircle * Math.PI / 180;
                      var x = 200 + Math.Sin(angleRad) * 100;
                      var y = 200 + Math.Cos(angleRad) * 100;
                      pos.X = (float) x;
                      pos.Y = (float) y;
                  }
              }
          }
      }
  }


  • Označen jako odpověď Josef Zbořil úterý 8. května 2018 16:28
  úterý 8. května 2018 16:23