none
Problem pri pouziti vice nullable enum ve webove sluzbe

  Dotaz

 • Potrebujeme vytvorit web service, jehoz navratova hodnota odpovida schematu daneho jinym systemem. Pokud toto schema obsahuje vice enum polozek, ktere maji atribut nillable="true", dochazi pri volani sluzby k chybe.

  Problem lze demostrovat na prikladu, kdy schema obsahuje pouze dva elementy typu enum (Class1.xsd):

   

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <sTongue Tiedchema id="Class1"
      targetNamespace="http://oriflame.com/webservices/"
      elementFormDefault="qualified"
      xmlns="http://oriflame.com/webservices/"
      xmlnsTongue Tied="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <s:element name="Class1">
      <s:complexType>
        <sTongue Tiedequence>
          <s:element name="E1" nillable="true" minOccurs="0">
            <sTongue TiedimpleType>
              <s:restriction base="sTongue Tiedtring">
                <s:enumeration value="E1a" />
                <s:enumeration value="E1b" />
                <s:enumeration value="E1c" />
              </s:restriction>
            </sTongue TiedimpleType>
          </s:element>
          <s:element name="E2" nillable="true" minOccurs="0">
            <sTongue TiedimpleType>
              <s:restriction base="sTongue Tiedtring">
                <s:enumeration value="E2a" />
                <s:enumeration value="E2b" />
                <s:enumeration value="E2c" />
              </s:restriction>
            </sTongue TiedimpleType>
          </s:element>
        </sTongue Tiedequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
  </sTongue Tiedchema>

  Pomoci utility xsd.exe je vygenerovan trida Class1.cs, ktera je pouzita jako navratova hodnota funkce F1. Pri volani teto funkce (http://localhost:1424/Service1.asmx/F1) dochazi k nasledujici chybe:

  System.InvalidOperationException: Unable to generate a temporary class (result=1).
  error CS0266: Cannot implicitly convert type 'Class1E1?' to 'Class1E2?'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)

     at System.Xml.Serialization.Compiler.Compile(Assembly parent, String ns, XmlSerializerCompilerParameters xmlParameters, Evidence evidence)
     at System.Xml.Serialization.TempAssembly.GenerateAssembly(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, Evidence evidence, XmlSerializerCompilerParameters parameters, Assembly assembly, Hashtable assemblies)
     at System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
     at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.FromMappings(XmlMapping[] mappings, Evidence evidence)
     at System.Web.Services.Protocols.XmlReturn.GetInitializers(LogicalMethodInfo[] methodInfos)
     at System.Web.Services.Protocols.XmlReturnWriter.GetInitializers(LogicalMethodInfo[] methodInfos)
     at System.Web.Services.Protocols.MimeFormatter.GetInitializers(Type type, LogicalMethodInfo[] methodInfos)
     at System.Web.Services.Protocols.HttpServerType..ctor(Type type)
     at System.Web.Services.Protocols.HttpServerProtocol.Initialize()
     at System.Web.Services.Protocols.ServerProtocolFactory.Create(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response, Boolean& abortProcessing)

  Chyba se projevi jiz pri pohledu na definici rozhrani webove sluzby http://localhost:1424/Service1.asmx?WSDL, kde je nesparavne definovan enum E2 (obsahuje hodnoty z E1):

              <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="F1Result">
                <s:complexType>
                  <sTongue Tiedequence>
                    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="E1" nillable="true">
                      <sTongue TiedimpleType>
                        <s:restriction base="sTongue Tiedtring">
                          <s:enumeration value="E1a" />
                          <s:enumeration value="E1b" />
                          <s:enumeration value="E1c" />
                        </s:restriction>
                      </sTongue TiedimpleType>
                    </s:element>
                    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="E2" nillable="true">
                      <sTongue TiedimpleType>
                        <s:restriction base="sTongue Tiedtring">
                          <s:enumeration value="E1a" />
                          <s:enumeration value="E1b" />
                          <s:enumeration value="E1c" />
                        </s:restriction>
                      </sTongue TiedimpleType>
                    </s:element>
                  </sTongue Tiedequence>
                </s:complexType>
              </s:element>

  Na pozadani muzu zaslat cely priklad demonstrujici vyse zmineny problem.


  K podobnym problemum dochazi, jestlize volame webovou sluzbu obsahujici jako parametr volani objekt s nekolika nullable enums. V tomto pripade dochazi k zamene vyctovych typu a generovane XML obsahuje pouze hodnoty odpovidajici prvnimu z enumu.

   

  Delam neco spatne nebo se jedna o chybu v knihovnach .NET?

  čtvrtek 28. února 2008 16:09

Odpovědi