none
Lze vůbec z C# volat DLL funkci psanou v C a předávající jako result pointer na strukturu ?

  Dotaz

 • Tak jsem se mořil s InteropServices a Marshal, ale nedobral jsem se řešení. Mám obsahlou library s funkcemi z C (ne C++, jen C) které jsou publikovány v DLL. Bohužel jak bývalo zvykem návratovou hodnotou je většinou pointer na strukturu (tedy v unmanaged paměti, alokovanou předešlými unmanaged funkcemi). Nepodařilo se mě ale z navráceného pointeru (který jsem přetypoval jako IntPtr) získat jakákoliv data. V nejlepším případě mě to hlásí chybu ArgumentException "Struktura nesmí být třídou hodnot" při Marshal.PtrToStructure. Má někdo řešení či doporučení ?

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Struktura v původním C:

  typedef struct my_data_rec{

  unsigned char type; // offset 0, length 1

  unsigned short len;  // offset 2, length 2 (alignment default on 2)

  unsigned short elem; // offset 4, length 2

  unsigned char fill[2]; /* force alignment on double boundary */

  char               value[65534]; //pole znaku ASCIZ ruzne delky

  } MY_DATA_STRUCT;

   

  To jsem deklaroval v C# jako:

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Auto)]

  public struct MY_DATA_STRUCT

  {

  [MarshalAs(UnmanagedType.I1)]

  public byte typ;            

  [MarshalAs(UnmanagedType.U2)]

  public ushort len; 

  [MarshalAs(UnmanagedType.U2)]

  public ushort elem;  

  [MarshalAs(UnmanagedType.I1, SizeConst = 2)]

  public string fill;

  [MarshalAs(UnmanagedType.I1, SizeConst = 65534)]

  public string hodnota;

  }

  [DllImport("Select.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

  static extern IntPtr StartSelection();

   

  a použité rutiny z InteropServices:

  IntPtr p;

  MY_DATA_STRUCT pole;

   

  p = StartSelection();

  Marshal.PtrToStructure(p, pole); // hlásí chybu "Struktura nesmí být třídou hodnot"

  -----------------------------------------------------------------------------

  Díky za nápady a rady či upozornění kde dělám chybu. Dll a lib mohu zaslat.

  pátek 20. června 2008 14:06

Odpovědi

 • Osobne bych strukturu v C# zkusil nadeklarovat treba nejak takto

   

  Code Snippet

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Ansi)]

  public class MY_DATA_STRUCT

  {

  public byte b;

  public ushort len;

  public ushort elem;

   

  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=2)]

  public char[] fill;

   

  [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=65534)]

  public char[] data;

  }

   

  [DllImport("Select.dll", CharSet = CharSet.Ansi, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

  public static extern MY_DATA_STRUCT StartSelection();

   

  čtvrtek 26. června 2008 9:06
  Přispěvatel