none
Programování Visual Basic NET/ Visual Expres 2015/

  Dotaz

 • Napsal jsem program, a chci zapisovat a číst data z disku C:\

  Otevřel jsem file s názvem "mainip" a napsal příkazy k zapsání dat  /objWriter.Write( data,data    )

  potom jsem napsal příkazy ke čtení z file "mainip" :  Dim FileName As String="C:\mainip.txt"

     Dim objReader As New Systém.IO.StreamReader(FileName)

  TextBox1.Text=objReader.ReadToEnd

  objReader.Close()

  objevila se mi chyba:  'Text" is not a member of String

  dále jsem psal toto: Dim TextLine As String

     Do While objReader.Peek()<>-1

     TextLine=TextLine & objReader.ReadLine() & vbNewLine

      Loop

   nakonec jsem napsal příkaz ke čtení :   objReader.ReadLine( data )

  a ohlásila se chyba: Overload resolution failed because no accessible "ReadLine"  accepts this member of arguments

   jak to má být všechno správně bez chyb  ??        Děkuji Vám za pomoc a odpověď    Ing.Jaroslav Trojan

  úterý 15. března 2016 9:58

Všechny reakce