locked
Problém s nastavením session jako StateServer RRS feed

  • Dotaz

  • Dobrý den,

    pokouším se v APS.NET aplikaci nastavit sessionState mode na StateServer

    (<sessionState mode="StateServer" timeout="180" stateConnectionString="tcpip=localhost:42424" cookieless="false"/>).

    Ale při spuštění aplikace se objeví výjimka:

    Unable to make the session state request to the session state server. Please ensure that the ASP.NET State service is started and that the client and server ports are the same.  If the server is on a remote machine, please ensure that it accepts remote requests by checking the value of HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\AllowRemoteConnection.  If the server is on the local machine, and if the before mentioned registry value does not exist or is set to 0, then the state server connection string must use either 'localhost' or '127.0.0.1' as the server name.

     

    Aplikace využívá .NET Framework 2.0.

    Proces ASP.NET State Service běží, port jsem kontroloval v registrech a je nastavený na 42424.

     

    Hledal jsem na internetu, ale nepodařilo se mi najít žádné řešení.

     

    Díky moc za každou radu!

    pondělí 26. listopadu 2007 11:20

Odpovědi

  • ASP.NET State Service běžně používáme a s takovýmto problémem jsem se ještě nikdy nesetkal.
    Používáme běžně config: <sessionState mode="StateServer" stateConnectionString="tcpip=localhost:42424" timeout="65"/>

    Zkusil bych asi telnet na ten port 42424, jestli se otevře spojení.
    Taky bych zkusil spojení na ASP.NET State Service běžící na jiném stroji.

    Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
    pátek 13. února 2009 8:02
    Moderátor