none
Přehrávání zvuku po každém kliknutí na button RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den. Dělám si takovy drobný prográmek a chtel jsem si ozvučit tlačítka. Vše funguje  až na to, že zvuk se přehraje jen poprvé , když kliknu na tlačítko po druhé tak už se zvuk nepřehraje.

  Nevíte jaký kus kódu mám změnit popř. přidat ?

   

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Runtime.InteropServices;
  
  namespace WindowsFormsApplication1
  {
   
   public partial class Form1 : Form
  
   {
    private string _command;
    private bool isOpen;
  
    [DllImport("winmm.dll")]
    private static extern long mciSendString(string strCommand, StringBuilder strReturn, int iReturnLength, IntPtr hwndCallback);
  
    public Form1()
    {
     InitializeComponent();
    }
  
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
     {
      this.OpenPlayer(@"c:\click.wav");
      this.Play(false);
  
     }
     catch (Exception ex)
     {
      MessageBox.Show(ex.ToString());
     }
  
    }
  
  
    public void OpenPlayer(string sFileName)
    {
     _command = "open \"" + sFileName + "\" type mpegvideo alias MediaFile";
     mciSendString(_command, null, 0, IntPtr.Zero);
     isOpen = true;
    }
  
    public void Play(bool loop)
    {
     if (isOpen)
     {
      _command = "play MediaFile";
      if (loop)
       _command += " REPEAT";
      mciSendString(_command, null, 0, IntPtr.Zero);
     }
    }
   }
  }
  

  pátek 21. května 2010 19:35

Odpovědi