none
Visual basic - vyhledat bunku a oznacit

  Dotaz

 • Zdravím, učím se ve Visual Basicu a narazil jsem na problém.

  Pracuji s následujícím kódem. Snažím se v něm vyhledat text J.Cena [CZK], a od buňky s tím to textem začít další kroky definované pomocí UDF funkce. Jde jistě o jednoduchý krok, ale mohl by mi někdo poradit, jak získat a dále pracovat s adresou buňky, ve které byl daný text nalezen?

  Adresa je v kódu označena X a za příkazem "Do" od ní chci počítat počet řádků a také získat číslo sloupce z této adresy....Problém tedy je, jak zapsat referenci. 

  Děkuji mnohokrát

  Private Sub CommandButton1_Click()
      Dim LastRow As Long
      Dim SearchString As String
      Dim SearchRange As Range, cl As Range
      Dim FirstFound As String
      Dim sh As Worksheet

      ' Set Search value
      SearchString = "J.cena [CZK]"
      Application.FindFormat.Clear
      ' loop through all sheets
      For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
          ' Find first instance on sheet
          Set cl = sh.Cells.Find(What:=SearchString, _
              After:=sh.Cells(1, 1), _
              LookIn:=xlValues, _
              LookAt:=xlWhole, _
              SearchOrder:=xlByRows, _
              SearchDirection:=xlNext, _
              MatchCase:=False, _
              SearchFormat:=False)
          If Not cl Is Nothing Then
              ' if found, remember location
              FirstFound = cl.Address
              ' format found cell
              Do
              
              
              
                 
                 
                 
                  LastRow = Cells.Find("*", [X], , , xlByRows, xlPrevious).Row
                  For i = 1 To LastRow
                  ThisCell = Cells(i, "L").Value
                  ActiveCell.FormulaR1C1 = _
                  "=IF(ColorIndexOfOneCell(RC,FALSE,1)=19,VLOOKUP(RC[-7],'C:\Users\Honza\Documents\Prace\test\N13130-33kpl.xlsx'!R19C1:R1964C11,9,FALSE),"""")"
                  ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
                  Next
                  ' find next instance
                  Set cl = sh.Cells.FindNext(After:=cl)
                  ' repeat until back where we started
              Loop Until FirstFound = cl.Address
          End If
      Next
  End Sub


  • Upravený Mufmatzner čtvrtek 8. srpna 2013 17:25
  čtvrtek 8. srpna 2013 17:24

Odpovědi