none
ascii

Odpovědi

 • Zdravím,
  není mi úplně jasné, co přesně potřebujete, ale zkusím něco naznačit.
  .NET zpracovává interně textové řetězce (string) v kódování Unicode, resp. vývojář je od tohoto v podstatě odstíněn a řetězce tam prostě jsou. Pojem kódování se dostává do hry v okamžiku, kdy chcete udělat načtení/výstup řetězce z .NETu.

  Základní převody třeba:
  // převod do ASCII
  byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes("Muj retezec");
  
  // čtení z ASCII
  string s = Encoding.ASCII.GetString(bytes);
  

  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  středa 3. března 2010 8:47
  Moderátor
 • Po paměti (musíte si doladit):

  // vezmu délku kratšího řetězce
  int length = Math.Min(retezec1.Length, retezec2.Length);
  
  a pro každý znak na pozici i
  for (int i = 0; i < length; i++)
  {
   // vytáhnu si cifry
   char c1 = retezec1[i];
   char c2 = retezec2[i];
  
   // převedu na čísla
   int x1 = Convert.ToInt32(c1);
   int x2 = Convert.ToInt32(c2);
  
   // sečtu a vypíšu
   Console.Write(x1 + x2);
   Console.Write(' ');
  }
   
  ...musíte si doplnit spoustu kontrol (že je to číslice, atp.)
  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  pondělí 8. března 2010 21:31
  Moderátor
 • string c1 = retezec1.Substring(i, 1);
  string c2 = retezec2.Substring(i, 1);
  ...vyměťe ty dva řádky, neuvědomil jsem si, že při převodu z char se vezme ordinální hodnota a ne hodnota čísla. String to vyřeší.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  úterý 9. března 2010 21:32
  Moderátor
 • Pro parsování toho řetězce s čísly oddělenými mezerami použijte metodu string.Split(' '), která vám to rozdělí na pole stringů po jednotlivých číslech. Ty pak procházejte v cyklu foreach místo toho stávajícího cyklu for, který jde po znacích.
  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  středa 10. března 2010 10:06
  Moderátor

Všechny reakce

 • Zdravím,
  není mi úplně jasné, co přesně potřebujete, ale zkusím něco naznačit.
  .NET zpracovává interně textové řetězce (string) v kódování Unicode, resp. vývojář je od tohoto v podstatě odstíněn a řetězce tam prostě jsou. Pojem kódování se dostává do hry v okamžiku, kdy chcete udělat načtení/výstup řetězce z .NETu.

  Základní převody třeba:
  // převod do ASCII
  byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes("Muj retezec");
  
  // čtení z ASCII
  string s = Encoding.ASCII.GetString(bytes);
  

  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  středa 3. března 2010 8:47
  Moderátor
 • Po paměti (musíte si doladit):

  // vezmu délku kratšího řetězce
  int length = Math.Min(retezec1.Length, retezec2.Length);
  
  a pro každý znak na pozici i
  for (int i = 0; i < length; i++)
  {
   // vytáhnu si cifry
   char c1 = retezec1[i];
   char c2 = retezec2[i];
  
   // převedu na čísla
   int x1 = Convert.ToInt32(c1);
   int x2 = Convert.ToInt32(c2);
  
   // sečtu a vypíšu
   Console.Write(x1 + x2);
   Console.Write(' ');
  }
   
  ...musíte si doplnit spoustu kontrol (že je to číslice, atp.)
  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  pondělí 8. března 2010 21:31
  Moderátor
 • string c1 = retezec1.Substring(i, 1);
  string c2 = retezec2.Substring(i, 1);
  ...vyměťe ty dva řádky, neuvědomil jsem si, že při převodu z char se vezme ordinální hodnota a ne hodnota čísla. String to vyřeší.


  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  úterý 9. března 2010 21:32
  Moderátor
 • Pro parsování toho řetězce s čísly oddělenými mezerami použijte metodu string.Split(' '), která vám to rozdělí na pole stringů po jednotlivých číslech. Ty pak procházejte v cyklu foreach místo toho stávajícího cyklu for, který jde po znacích.
  Robert Haken, Microsoft MVP ASP/ASP.NET, HAVIT, s.r.o., www.havit.cz, http://knowledge-base.havit.cz
  středa 10. března 2010 10:06
  Moderátor