none
Event-procedúry TreeView sú nefunkčné RRS feed

  • Dotaz

  • Vo formulári v Access 2010 je použitý ovládací prvok ActiveX TreeView. Zobrazený obsah TreeView je modifikovaný z modulu Visual Basic. Eventové procedúry prvku sú však nefunkčné okrem piatich základných eventov ActiveX-prvkov (Enter, Exit, GotFocus, LostFocus, Updated). Eventové procedúry TreeView sú viditeľné v Object Browseri vo Visual Basicu, ale sú nefunkčné. Čo je dôvodom tohto stavu?
    čtvrtek 27. září 2012 20:41