none
pomoc s registry

  Dotaz

 • Zdravím zkušenější potřeboval bych poradit: v kódu níže jsem se snažil asociovat koncovku ".ada" s mým programem, ale bohužel to nefunguje. Řetězce se v registrech vytvoří, ale při poklepání na "soubor.ada" se mi nespustí s asociovanou aplikací. Nemohli by jste mi poradit kde jsem se utnul?

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Windows.Forms;
  using Microsoft.Win32;
  using System.Runtime.InteropServices;
  using System.IO;
  
  namespace vyslednaUrokovaSazba
  {
    static class Program
    {
      [DllImport("Shell32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  
      public static extern void SHChangeNotify(uint wEwentId, uint uFlags, IntPtr dwItem1, IntPtr dwItem2);
  
      /// <summary>
      /// The main entry point for the application.
      /// </summary>
      [STAThread]
      static void Main(string[] args)
      {
        if (!jeAsociovano())
        {
        }
        else
        {
          asociace();
        }
  
  
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        
        if (args.Length == 0)
        {
          Application.Run(new Form1());
        }
        else
        {
          Application.Run(new Form1(args[0]));
        }
      }
  
      public static bool jeAsociovano()
      {
        return (Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\FileExts\\.ada", false) == null);
      }
  
      public static void asociace()
      {
        string cesta = Application.ExecutablePath; //cesta by mela byt: program files x86\Lopi007\vus\vyslednaUrokovaSazba.exe
  
        RegistryKey regSoubor = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Classes\\.ada");
        RegistryKey regAplikace = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Classes\\Applications\\vyslednaUrokovaSazba.exe");
        RegistryKey asocApp = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\FileExts\\.ada"); //asociace aplikace a koncovky
  
        regSoubor.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue("", Environment.CurrentDirectory + "\\files\\dataIcon.ico"); //cesta k ikone by mela byt: program files x86\Lopi007\vus\files\dataIcon.ico
        regSoubor.CreateSubKey("PrefTyp").SetValue("","Text");//definuje typ souboru
  
        regAplikace.CreateSubKey("shell\\open\\command").SetValue("", "\"" + cesta + "\" %1"); // spusti urcenou app     
        regAplikace.CreateSubKey("shell\\edit\\command").SetValue("", "\"" + cesta + "\" %1");
        regAplikace.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue("", Environment.CurrentDirectory + "\\files\\defIcon.ico"); // toto by mela byt defaultni cesta k ikone aplikace
  
        asocApp.CreateSubKey("UserChoice").SetValue("ProgId", "Applications\\vyslednaUrokovaSazba.exe");
  
        SHChangeNotify(0x08000000, 0x0000, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
      }
    }
  }
  

  čtvrtek 13. června 2013 13:47

Odpovědi

 • Hm určitě bych si ušetřil práci, ale jak jinak se naučí dítě chodit, pokud bude jen sedět a nechá se obskakovat. Jedině tak že mu starší a zkušenější v začátcích přidrží, poradí a potom přijde na řadu i běh.

  Samozřejmě že by to bylo jednodušší, ale to není ono, když si tím člověk neprojde. A asociaci již mám vyřešenou zapomněl jsem to převést na string :-( ups :-)

   
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Windows.Forms;
  using Microsoft.Win32;
  using System.Runtime.InteropServices;
  using System.IO;
  
  namespace vyslednaUrokovaSazba
  {
    static class Program
    {
      [DllImport("Shell32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  
      public static extern void SHChangeNotify(uint wEwentId, uint uFlags, IntPtr dwItem1, IntPtr dwItem2);
  
      /// <summary>
      /// The main entry point for the application.
      /// </summary>
      [STAThread]
      static void Main(string[] args)
      {
        if (!jeAsociovano())
        {
        }
        else
        {
          asociace();
        }
  
  
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        
        if (args.Length == 0)
        {
          Application.Run(new Form1());
        }
        else
        {
          MessageBox.Show(cesta(args));
          Application.Run(new Form1(cesta(args)));
        }
      }
  
      public static string cesta(string[] parametr)
      {
        string vystup = "";
        foreach (string par in parametr)
        {
          vystup = vystup + par + " ";
        }
        return vystup.Trim();
      }
  
      public static bool jeAsociovano()
      {
        bool a = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\FileExts\\.ada", false) == null;
        return (a);
      }
  
      public static void asociace()
      {
        string cesta = Application.ExecutablePath; //cesta by mela byt: program files x86\Lopi007\vus\vyslednaUrokovaSazba.exe
  
        RegistryKey regSoubor = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Classes\\.ada");
        RegistryKey regAplikace = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Classes\\Applications\\vyslednaUrokovaSazba.exe");
        RegistryKey asocApp = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\FileExts\\.ada"); //asociace aplikace a koncovky
  
        regSoubor.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue("", Environment.CurrentDirectory + "\\files\\dataIcon.ico"); //cesta k ikone by mela byt: program files x86\Lopi007\vus\files\dataIcon.ico
        regSoubor.CreateSubKey("PrefTyp").SetValue("","Text");//definuje typ souboru
  
        regAplikace.CreateSubKey("shell\\open\\command").SetValue("", "\"" + cesta + "\" %1"); // spusti urcenou app     
        regAplikace.CreateSubKey("shell\\edit\\command").SetValue("", "\"" + cesta + "\" %1");
        regAplikace.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue("", Environment.CurrentDirectory + "\\files\\defIcon.ico"); // toto by mela byt defaultni cesta k ikone aplikace
  
        asocApp.CreateSubKey("UserChoice").SetValue("ProgId", "Applications\\vyslednaUrokovaSazba.exe");
  
        SHChangeNotify(0x08000000, 0x0000, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
      }
    }
  }
  

  Já si neuvědomil že args vrací pole, které je rozsekané podle mezer :-(

  čtvrtek 13. června 2013 22:35

Všechny reakce

 • Podle toho co tam vidím (nějak důkladněji jsem to neanalizoval) jsi udělal jen půl práce.

  Nedá se spojit přípona přímo s aplikací.

  Proto i command line příkazy se musí použít 2.

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490912.aspx

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490865.aspx

  .

  Nechceš raději vytvoření asociace nechat na instalačním programu?


  JCH

  čtvrtek 13. června 2013 14:46
 • Hm určitě bych si ušetřil práci, ale jak jinak se naučí dítě chodit, pokud bude jen sedět a nechá se obskakovat. Jedině tak že mu starší a zkušenější v začátcích přidrží, poradí a potom přijde na řadu i běh.

  Samozřejmě že by to bylo jednodušší, ale to není ono, když si tím člověk neprojde. A asociaci již mám vyřešenou zapomněl jsem to převést na string :-( ups :-)

   
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Windows.Forms;
  using Microsoft.Win32;
  using System.Runtime.InteropServices;
  using System.IO;
  
  namespace vyslednaUrokovaSazba
  {
    static class Program
    {
      [DllImport("Shell32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  
      public static extern void SHChangeNotify(uint wEwentId, uint uFlags, IntPtr dwItem1, IntPtr dwItem2);
  
      /// <summary>
      /// The main entry point for the application.
      /// </summary>
      [STAThread]
      static void Main(string[] args)
      {
        if (!jeAsociovano())
        {
        }
        else
        {
          asociace();
        }
  
  
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        
        if (args.Length == 0)
        {
          Application.Run(new Form1());
        }
        else
        {
          MessageBox.Show(cesta(args));
          Application.Run(new Form1(cesta(args)));
        }
      }
  
      public static string cesta(string[] parametr)
      {
        string vystup = "";
        foreach (string par in parametr)
        {
          vystup = vystup + par + " ";
        }
        return vystup.Trim();
      }
  
      public static bool jeAsociovano()
      {
        bool a = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\FileExts\\.ada", false) == null;
        return (a);
      }
  
      public static void asociace()
      {
        string cesta = Application.ExecutablePath; //cesta by mela byt: program files x86\Lopi007\vus\vyslednaUrokovaSazba.exe
  
        RegistryKey regSoubor = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Classes\\.ada");
        RegistryKey regAplikace = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Classes\\Applications\\vyslednaUrokovaSazba.exe");
        RegistryKey asocApp = Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\FileExts\\.ada"); //asociace aplikace a koncovky
  
        regSoubor.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue("", Environment.CurrentDirectory + "\\files\\dataIcon.ico"); //cesta k ikone by mela byt: program files x86\Lopi007\vus\files\dataIcon.ico
        regSoubor.CreateSubKey("PrefTyp").SetValue("","Text");//definuje typ souboru
  
        regAplikace.CreateSubKey("shell\\open\\command").SetValue("", "\"" + cesta + "\" %1"); // spusti urcenou app     
        regAplikace.CreateSubKey("shell\\edit\\command").SetValue("", "\"" + cesta + "\" %1");
        regAplikace.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue("", Environment.CurrentDirectory + "\\files\\defIcon.ico"); // toto by mela byt defaultni cesta k ikone aplikace
  
        asocApp.CreateSubKey("UserChoice").SetValue("ProgId", "Applications\\vyslednaUrokovaSazba.exe");
  
        SHChangeNotify(0x08000000, 0x0000, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero);
      }
    }
  }
  

  Já si neuvědomil že args vrací pole, které je rozsekané podle mezer :-(

  čtvrtek 13. června 2013 22:35