none
PInvoke RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím,
  řeším teď takový problém, a potřebuji volat funkce ze staré C/C++ knihovny ze C#. Prvním pokusem byla meziknihovna napsaná v C++/CLI, která nějakým způsobem funguje. Ale nyní jsou požadovány další věci, které již takto jedou řešit mnohem hůře.

  Proto jsem si začal hrát s voláním funkcí přímo z kódu C#.

  Původní funkce knihovny je definována takto:

  Struct_Error_Context InitFingerprintImage(
  const UInt8 *i__imagedata,
  UInt32 i__imagewidth,
  UInt32 i__imageheight,
  SInt32 i__imageresolution,
  SInt8 i__fingerrank,
  Struct_Fingerprint_Image *o__FingerprintImage
  )


  K tomu jsem v C# deklaroval metodu pomocí atributu DllImport

      [
  DllImport("library.dll", EntryPoint = "InitFingerprintImage", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Auto, ExactSpelling = true)]
  public static extern StructErrorContext InitFingerprintImage(
  [
  MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] byte[ ] image,
  [
  MarshalAs(UnmanagedType.U4)]UInt32 width,
  [
  MarshalAs(UnmanagedType.U4)]UInt32 height,
  [
  MarshalAs(UnmanagedType.I4)]Int32 resolution,
  [
  MarshalAs(UnmanagedType.I4)]Int32 rank,
  [
  In, Out] StructFingerprintImage fingerprintImage);


  Po zavolání se správnými parametry se mi ale vrátí struktura s chybou, že parametr height je mimo platný rozsah (256 - 4096), přičemž tento parametr má ale hodnotu 400, takže je správně.

  Datové typy jsou definovány následovně
  #ifdef __cplusplus 
  #define DLL_LINKAGE "C"
  #else
  #define DLL_LINKAGE
  #endif


  #ifdef WIN32
  #define DLL_FE_CALL_CONVENTION __cdecl
  #else
  #define DLL_FE_CALL_CONVENTION
  #endif

  /* 1 byte type (unsigned) */
  typedef unsigned char UInt8;
  extern DLL_LINKAGE const UInt8 MIN_UINT8;
  extern DLL_LINKAGE const UInt8 MAX_UINT8;

  ...


  Nenapadá vás co dělám špatně, nebo proč mi to ten parametr převede špatně? Zkoušel jsem i jiné funkce z knihovny, které nejsou na této závislé, a ty fungují správně. Tak kde je zakopaný pes confused smiley

  Zkoušel nastavit CallConvention na StdCall , WinApi i Cdecl a u všech se to chová stejně.

  Když vezmu všechny funkce, který zatím takto šli udělat, tak problém je jen s těmi, co mají jako jeden z parametrů právě const UInt8 * . Funkce, která mají jako jeden z parametrů jen ukazatel na pole UInt8 * fungují správně a vrací správný výsledek.

  Takže problém bych odhadoval na to, jestli se konstantní ukazatel nějak špatně nepřevádí.

  Zkoušel jsem i místo
  [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] byte[] image

  použít
  [MarshalAs(UnmanagedType.SysUInt)]IntPtr image

  nebo dokonce i jen
  [In, Out] byte[] image

  ale výsledný efekt žádný.

  Všem díky za jakoukoliv pomoc
  -- http://rudisweb.qsh.cz/
  neděle 28. června 2009 20:25

Odpovědi