none
Zápis do XML ze statické metody RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím,

  pokouším se o ukládání nastavení aplikace ve formě XML souboru tímto způsobem:

  • Ve statickém konstruktoru třídy Settings inicializuji objekt typu NameValueCollection m_settings z existujícího XML
  • Chci-li změnit nějakou hodnotu této kolekce například z formuláře nastavení, používám k tomu atributy (např. Version)
  • V jejích setterech provádím nejprve nastavení příslušné hodnoty v kolekci a pak zavolám metodu Update třídy Settings, která vypadá zrhuba takto:
  public static void Update()
  {
        XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
  
        settings.CloseOutput = true;
        XmlWriter tw = XmlWriter.Create(m_settingsPath);
  
        tw.WriteStartDocument();
        tw.WriteStartElement("configuration");
        tw.WriteStartElement("appSettings");
  
        for (int i = 0; i < m_settings.Count; ++i)
        {
          tw.WriteStartElement("add");
          tw.WriteAttributeString("key", m_settings.GetKey(i));
          tw.WriteAttributeString("value", m_settings.Get(i));
          tw.WriteEndElement();
        }
  
        tw.WriteEndElement();
        tw.WriteEndElement();
        tw.Flush();
  	  tw.Close();
  }
  Problém spočívá v tom, že soubor se přepíše pouze při prvním volání této metody. Při dalších pokusech to vypadá, že ani volání Close() nezpůsobí fyzický zápis do souboru. Je to nějaká vlastnost statických metod, o které nevím?

  Děkuji za případnou radu.

  Tomáš
  úterý 18. srpna 2009 14:43

Odpovědi

Všechny reakce