none
Service Broker - jen vážně RRS feed

 • Dotaz

 • Jedná se o jeho využití v systému zajišťujícím příjem, zpracování, a rozesílání SMS zpráv.Systém je poměrně slušně zatěžován (v maximu cca 50000sms/hod).Systém je zároveň vysoce odolný proti výpadku jakéhokoli typu.Momentálně je postaven na technologii MSQM versus SQL.Rád bych s Vámi prokonzultoval zdali je vhodný pro nasazení za stávajících podmínek, uvítám také vaše návrhy architektury.
  Programátor C#
  čtvrtek 11. února 2010 21:20

Odpovědi

 • Mám zkušenost s podobným objemem.
  Architektura:
   
  Fronta na přijaté zprávy, SP zajišťující jejich zadávání.
  SP iniciovaná frontou, nebo SP volaná odjinud, rozhazující zprávy do vstupních front aplikací
  Aplikace si vyzvedne zprávu z fronty, zpracuje a případně zapíše do výstupní fronty.
  Odtud se SMS odesílá.

  HA je možná pomocí clusteru, ale lépe pomocí mirroringu (rychlejší) Aplikace by měly být .NET, pak nebude problém s jiným jménem po failoveru mirroringu. (Failover Partner).

  sobota 13. února 2010 0:53